I årets val har vi i (M) i Halmstad valt att samtala med folk som vår viktigaste valaktivitet. Det gör vi på många ställen, men främst genom att knacka dörr. I denna veckan har jag gjort det i Trönninge och Stenhuggeriet.

Sammanlagt kanske det har blivit ett femtiotal samtal denna veckan för min del. I de allra flesta fall blir det korta men intressanta kontakter. Igår blev det dock en hel del lite längre dialoger. Det är ingen tvekan om att det människor tycker är det viktigast är kvalitén i skolan och omsorgerna.

Vi politiker tror nog ibland att det är de stora samhällsbyggnadsprojekten som får mest uppmärksamhet. Men där är det nog en viss skillnad i det som skildras medialt och det som pågår varje dag i folks vardag.

Skolan, sjukvården och omsorgen om våra äldre samt jobben står högst upp på dagordningen. Det känns därför bra att vi i (M) prioriterar dessa vardagsnära och viktiga frågor.

Välfärdens resurser kan inte räcka till allt. Men bra förskolor och bra grund- och gymnasieskolor är så viktiga för den enskildes möjligheter att klara sig senare i livet.

Jag upplevde igår när vi presenterade vårt handlingsprogram ett sug efter en massa helt nya saker. Det finns en hel del av detta i programmet, bland annat inom kultur- och fritidssektorn till exempel. Men utmaningen ligger i att säkerställa resurser till de grundläggande kommunala uppdragen inom välfärdstjänsterna.

Tack vare att vi har en bra ekonomi i Halmstad, så har vi också möjlighet att göra intressanta satsningar på kultur- och fritidsområdet. Höjningen av anslaget till konstnärlig utsmyckning och utbyggnaden av Hallands konstmuseum är exempel på detta. Likaså tror jag att folkhälsan skulle tjäna mycket på fler utegym och andra förutsättningar för fysisk aktivitet i våra fina omgivningar.

Jag bifogar på nytt länken till vårt program med idéer för Halmstad

Annonser