I några av våra tätorter och i landskapet som omger dessa märks effekterna av det myckna regnandet och de höga vattenflödena.

För dem som inte sett effekterna är det nog svårt att föreställa sig hur dessa påverkar hyresgäster, villaägare och markägare. Delar av kommunen är starkt påverkad. På andra håll märks inget.

När jag under eftermiddagen och kvällen hade möjlighet att på plats följa det arbete som räddningstjänst, kommunorganisationen i övrigt, hemvärn och andra utför, så inser jag verkligen betydelsen av den goda vilja som finns att hjälpa till i sådana här situationer.

Halmstad har under senare år varit utsatta för flera oväntande händelser. Det gör att den krisorganisation som finns är övad och intrimmad, vilket naturligtvis är en fördel.

Situationen är allvarlig men relativt stabil. Vi får hoppas att det regn som är aviserat faller i mindre mängd än vad prognosen säger.

Vattenflödet i Nissan är högt och vissa områden längs flodfåran är känslig. Men nu i natt byggs sandvallar på flera håll bl.a. i Oskarström.

När det akuta skedet är över så får vi summera lärdomarna även av denna händelse.

Annonser