Igår kväll hade samhällsföreningen bjudit in de politiska partierna till debatt om Oskarströms framtid. Jag tror på betydelsen av människor som vill engagera sig i sina orter. Det är en förutsättning för förenings-och kulturlivet och i förlängningen för en orts attraktivitet.

Genom arbetet inom ramen för ”Framtid Oskarström” har det tagits fram en hel del förslag som ska skapa bättre förutsättningar för en utveckling. Jag tyckte det blev en bra diskussion och intressanta frågor.

I Femklöverns budget finns avsatta medel för ny isbana och nya omklädningsrum i anslutning till denna. Ibland glömmer man att isbanan i Oskarström finns där för hela kommunen, liksom skidbacken. Det är två besöksmål som jag tycker borde göras mer kända för alla Halmstadsbor.

Oskarström som besöksmål skulle också kunna utvecklas genom att etablera en attraktiv plats för husbilar. Det skulle kunna bli en utgångspunkt för vandring, fiske och andra upplevelser i området.

En temalekplats har vi för avsikt att kostnadsberäkna vilket främst riktar sig till ortens barnfamiljer.

En annan viktig sak är att fortsätta utveckla nätverket mellan ortens företagare. Det skulle kunna betyda ännu förutsättningar för ett gott företagsklimat. HNAB jobbar med detta tillsammans med ett antal företag. Jag hoppas fler företagare vill ansluta sig till detta nätverk. Jag tror det är av stor betydelse med ett nära samarbete mellan företagarna på Oskarström.

Snart arrangeras Oskarströmsdagarna. Det är också en viktigt arrangemang för att sätta Oskarström på kartan och skapa en bra känsla för Oskarström.

Annonser