Det är alltid lika roligt att bli inbjuden till ett företag eller annan verksamhet för att ta del av deras vardag.

I dag besökte jag tillsammans med Jörgen Warborn Vittra i Halmstad. Vittra erbjuder förskola och skola (F-9). Verksamhetsidén är att bidra till ökade livschanser för sina elever. Kort och kärnfullt kan man tycka, men tydligt.

Det var särskilt intressant att få vara med en stund på förskolan under ett möte. Ja, man kallade det ett möte när pedagogerna och förskolebarnen tillsammans planerade för hösten. Till god hjälp fanns iPad och en projektor så att alla kunde följa med efter hand som man fyllde cirklar med aktiviteter.

Jag gillade särskilt en kommentar. När jag frågade vad ni gör om någon av eleverna inte vill vara med på mötet. Blixtsnabbt kom svaret från pedagogen: ”-Då får jag hitta på ett annat sätt att nå eleven”. Det gäller verkligen att skapa relationer då händer det något positivt i det pedagogiska arbetet.

En annan relationsskapade och säkert också viktig aktivitet för skolans kultur är ”Vittrakampen”. Det är niorna som varje år i början på terminen genomför olika aktiviteter för att introducera de nya eleverna som kommer till skolan. Det skapar möjligheter för yngre och äldre elever att ”hitta” varandra. Jag tror säkert också att detta kan bidra till att etablera och utveckla en positiv kultur.

Det pågår en massa positiva saker i svensk skola, både i kommunala och enskilda skolor. Det är dags att lyfta fram dessa goda exempel. Om vi ska få skolan att uppfattas som en attraktiv arbetsplats i framtiden duger det inte att bara tala om det som inte fungerar. Mycket fungerar riktigt bra och dessutom tycker jag att det får räcka med stora reformer i skolan nu.

Fokusera på innehållet i undervisningen och på eleverna, så kan vi lämna frågorna om huvudmannaskap etc åt sidan ett tag.

Annonser