Idag presenterade jag tillsammans med mina kollegor från (FP), (C) och (KD) här i Halmstad en gemensam avsiktsförklaring. Vi gör det för att vi är fyra partier med gemensamma grundläggande värderingar. Med dessa värderingar som utgångspunkt har vi tillsammans med (MP) haft ansvaret för den politiska utvecklingen i Halmstad.

Vi tycker det är viktigt att redovisa för väljarna hur vi ser på vårt samarbete efter valet. Inget parti kommer att få egen majoritet. Det är därför bra med en majoritet som har erfarenhet av att kunna samarbeta och leda utveckling av det politiska arbetet. Jag tycker också ett parti ska vara öppen med vilka man vill jobba ihop med för att nå resultat.

Vi har inget emot att utvidga kretsen till miljöpartiet.

Nu återstår drygt två veckor till valdagen. Många har redan röstat, men för dem som ännu inte röstat så påminner vi om att våra partier finns i en konstellation som fungerar och har lett till bra resultat för Halmstad.

2014-08-27 Avsiktsförklaring

Annonser