Opinionsmätningarna pekar åt lika olika håll som alltid. Det är dock intressant att notera att Alliansen förefaller knappa in på de rödgröna. De sista 14 dagarna blir därför viktiga på riktigt.

I det läget känns det bra att Alliansens partiledare redovisar gemensamma förslag i olika avseende, nu senast om jobben.

På den rödgröna sidan verkar det mest handla om att de tre partierna ställer olika krav på varandra för att eventuellt kunna samsas efter valet. Ibland är det två mot en, ibland alla mot alla.

Det känns inte som ett trovärdigt regeringsalternativ och det är kanske det som allt fler väljare nu inser.

Sverige har klarat sig bra genom olika lågkonjunkturer tack vare en regering som klarat av att hålla ihop och att ha en tydlig linje i sin politik. I praktiken är Alliansen det enda trovärdiga regeringsalternativet. Nu gäller det att i varje samtal vi för i valstugorna och när vi knackar dörr att uppmärksamma väljarna på detta.

Annonser