Enligt den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen så sjunker arbetslösheten i hela riket. Särskilt glädjande är att den sjunker snabbare i Halmstad än i någon av de andra halländska kommunerna.

Självklart ska vi fortsätta våra strävanden att öka antalet människor i jobb. Redan förra månaden talades om ett trendbrott och det verkar hålla i sig. Nu är snittet för antalet arbetslösa unga i åldern 18-24 år i Halmstad lägre än snittet för riket.

Detta är naturligtvis väldigt viktig för alla dem som berörs. 7% är helt utan jobb och 7,7% är i program.

Men det är också viktigt för samhället i stort med färre utan jobb. Jag räknar med att alla de 15-20 olika kommunala aktiviteter som pågår för att öka möjligheterna för unga att få jobb fortsätter med oförminskad kraft under hösten så att treden håller i sig och ännu fler kommer i arbete.

Annonser