Jag känner stolthet över alla moderata valarbetares insatser här i Halmstad just nu. Var jag än är tidigt på morgonen, under dagen och kvällen så sluter det upp fler moderater i sina blåa jackor än jag upplevt i tidigare valrörelser.

Dessutom har vi kul ihop. Det blir roligare när man hjälps åt i valstugan och vid dörrknackningarna. För några veckor sedan trodde vi att det skulle bli lite tufft att klara vår ambitiösa bemanningsplan. Men nu känns det riktigt bra. Vi har hög synlighet och för många personliga samtal med halmstadsbor.

Det behövs. Färre än tidigare har förtidsröstat, opinionsmätningarna pekar på ett jämnt resultat. Varje ytterligare samtal i denna valrörelse blir därför än viktigare.

Den som vill ha en välfungerande regeringen i Stockholm och Halmstad har fortfarande chansen att rösta fram en sådan. Bättre med ett prövat alternativ som visat sig fungera än osäkra lösningar med vågmästare.

Annonser