Söndagens val är en besvikelse på många sätt. För oss moderater är det en föga tröst att vi gjorde det tredje bästa kommunala valresultatet under de senaste 30 åren.

I riksdagen ska tre partier bilda regeringen. De företräder en rad helt olika åsikter inom sig, säkerhetspolitik, energipolitik, syn på tillväxt och entreprenörskap etc.

I Halmstad fick Femklövern 34 mandat. Idag har vi 37 platser och egen majoritet. MP har uttalat att de kan tänka sig att regera med S + V. Det blir sammanlagt 33 mandat. Jag tror ingen, i vart fall inte jag, överväger en samverkan med SD.

Hur blir det då? Ja det får visa sig de närmaste veckorna. Vi har kort tid på oss. I början av oktober måste någon form av majoritet ta ansvar för att påbörja budgetarbetet.

Nu ska vi tala om resultatet internt i partiet och tillsammans med dem vi jobbar ihop med idag. Vi får se vad det kan leda till. Vi är i vart fall tränade i att samarbete med många partier. Det är erfarenheter som blir viktiga den närmaste tiden.

Ett val utan vinnare (förutom SD) tycker jag man kan säga. Det känns sorgligt att så många valde bort öppenhet och tolerans. Svaret på detta är inte mindre av öppenhet och tolerans utan vi som står för denna grundläggande värdering måste bli ännu bättre på att bilda opinion för värderingar som präglas av alla människors lika värde.

Annonser