Vi har haft ett tight tidsschema, men nu är alla förhandlingar avslutade för de sex majoritetspartierna i Halmstad. De viktiga ordförandeposterna i styrelser och nämnder är fördelade. Moderaterna kommer att fortsatt leda arbetet i kommunstyrelsen. Generellt kan man säga att de fyra tyngsta nämnderna kommer att vara mer jämnt fördelade mellan partierna.

Fördelningen bygger på antalet mandat i kommunfullmäktige.

Det jag tar med mig från förhandlingarna är den konstruktiva anda som präglat samtalen. Nu börjar arbetet direkt på eftermiddagen idag med budgetförhandlingar. På mycket kort tid ska vi ska vi ta fram budget för 2015.

För övrigt finns det anledning att gratulera Aida H, som blivit utnämnd till statsråd. Bra att Halmstad har en minister i den nya regeringen.

Annonser