Den nya majoriteten i Stockholms stadshus tar på sig ett stort ansvar när man vill lägga ner Bromma flygplats. Flygplatsen är en nationell angelägenhet som har stor betydelse för inrikestrafiken inte minst från Halmstad.

Fler och fler av de passagerare som reser till Stockholm med flyg från Halmstad väljer Bromma. Det är heller inte så enkelt att den trafiken kan flyttas över till Arlanda. Det finns inte kapacitet eller tillstånd på Arlanda för att ta emot all den trafik som i dag går till/från Bromma.

Tillsammans med regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim har jag därför idag skrivit brev till regeringen. Vår uppmaning till regeringen är att frågan ska hanteras som en nationell angelägenhet och att besluten i Stockholms stadshus inte ska vara gränssättande.

Regeringen måste nu ta ett initiativ och säkerställa att inrikestrafiken mellan Stockholm och resten av landet kan säkras långsiktigt.

Annonser