Ibland undrar jag varför det är så att höstmånaderna präglas av slutspurt. Men å andra sidan är det så före sommaren också. Allt ska vara klart före sommaren och allt ska vara klart före jul.
Det är en intensiv höst. Valarbetet krävde fokus, sedan eftervalsnomineringar, förhandlingar för att skapa en ny majoritet i kommunen och till slut en budget som ska läggas fram.

Det mesta av detta är avklarat. Det sista steget tas den 16 december då KF förhoppningsvis fastställer kommunstyrelsens budgetförslag. Det är en budget som är offensiv i sina satsningar om man jämför med vad vi anser oss haft möjlighet till tidigare. Jag får nog anledning att återkomma till 2015 i samband med KF.

Denna vecka har vi styrgruppsmöte för resecentrum. Planen har ju varit överklagad vilket bromsat arbetet, men nu tror jag det ska lossna igen. Det är en mycket stor omställning för alla halmstadsbor inte minst under byggprocessen. Jag hoppas få bättre klarhet när det gäller aktuella tidsplaner med mera nu.

Entreprenörsregionen har utvecklingsstämma i Tylösand. Halmstad har tagit sig att koordinera verksamheten under de närmaste åren. Jag tycker det personligen är viktigt att vi fortsätter att titta in mot Småland när det gäller den regionala utvecklingen. Halland har ett fokus på det nordsydliga perspektivet, men det östliga tycker jag framstår som tilltagande intressant om man tar hänsyn till hur näringslivet ser ut.

Jag slås ibland av hur intressant och utmanande det är att verka som kommunstyrelseordförande. För den som är nyfiken på samhällsutveckling så får man verkligen bredden på alla frågor i detta uppdrag. Avvägningen mellan att ha fokus på det som bedöms viktigast för dagen och att samtidigt göra anspråk att ha förståelse för en bred helhet är inte alltid det enklaste.

Annonser