I dag deltog jag för första gången i styrelsemöte med Science Park Halmstad. Det känns som ett intressant uppdrag. Företaget står inför en situation där verksamheten ska utvecklas och tydliggöras. Jag ser fram emot att arbeta med dessa frågor under 2015.

Jag tror det har stor betydelse för Halmstad och regionen att det finns en nod som kan fungera som en motor för förnyelse och tillväxt av näringslivet.

Det gäller att både förstärka kopplingen till forskning och utbildning vid högskolan och samtidigt vara en inkubator för företag som kan och vill växa. Det finns idag en bra kompetens i och runt Science Park. Den tror jag vi kan ta tillvara ännu bättre för att fler företag ska se en potential att växa om kunskapsinnehållet kan öka.

Jag tror också att verksamheten kan bli ännu bättre genom att erbjudandet sträcker även till en omgivande region. Detta är en fråga jag gärna återkommer till.

Annonser