Idag är en bra dag för planering och uppstart. Senare i eftermiddag ska jag till Högskolan för en träff om elektronikcentrum, men annars inga möten. Jag hoppas att 2015 blir ett år med färre formella möten, fler informella tankeutbyten med andra och tid för egna reflektioner.

Det kommer att hända mycket i Halmstad de närmaste åren. Det går inte att göra en kortfattad förteckning över allt som är på gång. Jag vill dock nämna några.

Allra mest kommer det är märkas förändringar vid resecentrum där stadsbussarna ska docka på. En viktig satsning för bättre möjligheter att åka kollektivt i Halmstad. Men under ombyggnationen gäller det att ta alternativa vägar och undvika Laholmsvägen om man kör bil.

Bostadsbyggandet kommer att öka ytterligare i Halmstad under året, och det är mest hyresrätter det är fråga om. Cykelvägnätet byggs ut i stor omfattning. Ja listan över beslutade investeringar kan göras lång.

Men det är ibland lätt att glömma verksamhet som inte är lika investeringstung, men som är viktig av andra skäl. Centrumutveckling, Tylösandsområdets utveckling och Halmstads roll som motor i den regionala utvecklingen är andra angelägna frågor att jobba med.

Det som står för dörren i de flesta kommuner är naturligtvis effekterna av flyktingmottagandet. Det krävs samverkan mellan många aktörer för att vi ska lyckas med detta på ett bra sätt. Det är självklart kopplat till utvecklingen på arbetsmarknaden.

Jag vill också nämna ett par områden som vi ska fortsätta att jobba med i kommunen, nämligen vår arbetsgivar- och personalpolitik inklusive vår utveckling av kultur- och värderingsfrågorna. Dessa hänger även samman med genomförandet av kommunens serviceriktlinjer.

Det är en omfattande, intressant och viktig verksamhet som kommunen arbetar med. Jag ser därför fram emot att tillsammans med politiker och medarbetare i kommunen att fortsätta arbetet med att göra Halmstad ännu bättre.

Annonser