Kommunstyrelsen genomför sitt första möte imorgon, tisdag. Efter att under ett par år ha arbetat med teman fortsätter vi med samma princip. Vi har haft tema kring näringsliv och arbetsmarknad respektive kultur.

2015 är det angelägna temat ”Den inkluderande kommunen med fokus på ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning”. Syfte med att KS arbetar med teman är att skapa en gemensam kunskapsbas och ta fram åtgärder som kan genomföras. Jag tycker att detta arbetssätt har utvecklat kommunstyrelsens arbetssätt och ser fram emot att vi under 2015 ska ha fokus på ett område som är angeläget på många sätt.

Arbetet med att planera utvecklingen av Tullkammarkajen går nu in i en ny fas. KS ska besluta om projekt- och uppdragsbeskrivning avseende Tullkammarkajen. Syftet med projektet är att planera för ungefär 600 nya bostäder vis Nissan. I handlingsprogrammet för bostadsförsörjning indikeras att 200 lägenheter kommer att byggas under 2021-25 och därefter 400 st 2026-2030.

Men det är inte bara bostäder. Det ska bli en hållbar stadsdel med banbrytande arkitektur och tillgång till kulturyttringar, en stadsdel som är levande dygnet runt. Jag har stor förhoppningar kring detta projekt, som en möjlighet till att öka Halmstads attraktivitet för boende och verksamheter. Jag har tidigare nämnt att det är viktigt att dra nytta av de investeringar vi gör för kollektivtrafiken i anslutning till resecentrum.

När vi nu tar fram en övergripande bild av området så skapar vi möjlighet till en successiv utbyggnad.

Annonser