Bildandet av Halland som region har haft olika faser. Först en stor politisk enighet kring betydelsen av att vi fick vara ett av de första länen att bilda egen region. Därefter har vi jobbat med regionbildningen, som kanske har fått utvecklas lite i skuggan av den negativa ekonomiska utvecklingen i hälso- och sjukvården. Den senare har krävt stort fokus.

I veckan genomförde Kommunberedningen (de ledande politikerna och tjänstemännen i länets kommuner och regionen) ett uppstartsmöte. När jag nu strax ska ta helg gör jag det med en go känsla. Jag upplever att vi i Halland har goda förutsättningar att tillsammans genomföra de nödvändiga åtgärderna för att kunna leva upp till tillväxtstrategin. Nu jobbar kommunerna och regionen på ett bra sätt, där ansvaret för olika frågor delas av alla, men det praktiska arbetet kan ledas av en av kommunerna eller regionen.

Det tror jag kommer att leda till en bredd på arbetet och ett gemensamt ansvarstagande som är viktigt. Halmstad ska till exempel koordinera arbetet kring Sverigeförhandlingarna, en viktig fråga för hela regionen. På det hela taget upplever jag att vi under denna mandatperioden kan ta viktiga steg i det lokala och regionala tillväxtarbetet.

Annonser