Idag besökte jag ”Phoniro Systems” i Halmstad, tillsammans med Ann-Charlott Mankell (ordf. Hemvårdsnämnden) och Lisbet Svensson (förvaltningschef). Det blev ett mycket intressant tankeutbyte om hur människa och teknik kan samspela för i äldreomsorgen.

Phoniro var mycket tidigt ute med elektroniska lås till personer med hemtjänst och inom äldreboenden. Det finns många fler digitala lösningar för detta viktiga område. Institutet för framtidsstudier säger att det kommer att kräva 65000 personer ytterligare inom äldreomsorgen i Sverige fram till 2030.

Redan idag finns det tekniska lösningar som gör det möjligt att jobba smartare och skapa mer tid för personliga möte mellan personal och äldre. Mobil dokumentation tror jag kan vara ett alternativ som kan användas mer. Det finns lösningar som gör att anhöriga på ett bättre sätt kan få information om sina äldre anhöriga.

Ny teknik kan bli ett sätt som leder fram till nya arbetssätt och lösningar inom äldreomsorgen. Besöket på Phoniro gjorde mig ännu mer nyfiken på hur även teknik kan användas i välfärdssektorn.

Annonser