2015-03-16 Stenstorp

Idag hade jag nöjet att träffa klass 6A och deras lärare Gunilla Lindqvist. Det var verkligen inspirerande att möta eleverna som hade matematik när jag var där. Roligt att se hur klassen aktivt arbetade med att hitta lösningar där svaren naturligtvis skulle bli desamma, men där vägen till svaret kunde skilja sig åt.

Jag tror det är viktigt att kunna stimulera till olika metoder för att lösa samma problem. Det har man nytta av också i andra sammanhang än i matte.

Gunilla berättade också att Stenstorpsskolan blivit övningsskola för lärarstudenter. Det menade Gunilla var bra eftersom det ger skolan möjlighet att få en närmare koppling till den aktuella forskningen på högskolan, även om det samtidigt också innebär att skolan måste lägga lite tid på att introducera studenterna när de kommer till skolan.

För egen del ser jag vinster med den här typen av utbyten både för individen och för skolan i sin helhet.

Jag fick också ett medskick om ett önskemål från personalen att lösa lokalfrågan. Självklart är paviljonger inga slutliga lösningar. Det är kanske vår generellt sett största fråga just nu, lokaler till förskola och skola.

Men jag tar framförallt med mig det positiva mötet mellan pedagog och elever som jag fick tillfälle att ta del av. Dessutom ställde eleverna några kloka frågor till mig om mitt jobb som politiker. Kul när man redan i årskurs sex är så medvetna om samhället i stort.

Annonser