Vad ska hända med Bastionen? Det är en omdiskuterad fråga som engagerar många Halmstadsbor.

Personligen tror jag inte det kommer att finnas ekonomiskt utrymme de närmaste fem-tio åren att göra något radikalt på området. Vi har stora investeringar framför oss. Det räcker att nämna resecentrum, nya av- och påfarter till E6 för minskad belastning på Laholmsvägen och bättre anslutning främst för godstrafik, ny gymnasieskola, stort behov av nya förskolor och sannolikt även lokaler för grundskola.

Just nu pågår dessutom planering för ett redan fattat beslut om tillbyggnad av Hallands Konstmuseum. Det kommer att betyda mycket Halmstads profil som konststad.

Det finns också medel avsatta för centrumutveckling inte minst kring Lilla Torg.

Jag är enig med dem som tycker att Bastionen inte är en attraktiv plats för närvarande. Femklövern + har beslutat att under innevarande år lägga 500 000 kr på allmän uppsnyggning av området. Det räcker inte till allt, men förhoppningsvis blir det en viss förbättring så vissa tillfälliga aktiviteter kan anordnas.

Idén om att etablera en restaurang i valvet bredvid Norre Port upplever jag som en möjlighet att i närtid utveckla en positiv verksamhet centralt i Halmstad.

I denna fråga är Femklövern + inställning delad. När det nu visar sig att denna för mig avgränsade fråga skapar många frågetecken kring förmågan att hålla ihop inom Femklövern+, så blir frågan bredare än bara inställningen till en restaurang.

Halmstad befinner sig just nu i ett besvärligt läge när det gäller att få de ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren att fungera på ett bra sätt.

Det är viktigt för mig som leder Femklövern+ att vi agerar på ett sådant sätt att vi kan få bästa möjliga förutsättningar att fungera framöver.

Den moderata gruppen har tidigare ställt sig bakom tanken att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till hyreskontrakt. Vid en förnyad prövning i samband med måndagskvällens gruppmöte beslutade gruppen att ett sådant uppdrag inte ska lämnas. Skälet är att vi anser det överordnat att kunna nå samsyn i större och viktigare frågor framöver.

Det viktiga nu blir att formulera det utredningsdirektiv om Bastionens långsiktiga utveckling som vi redan initierat. För egen del vill jag upprepa att jag inte tror att vi i närtid kommer att ha möjlighet till investeringar i området.

Annonser