Den gågna veckans partistämma med moderaterna tog viktiga steg för att nyorientera den moderata politiken. Fredrik Reinfeldt sade redan i början av sin ordförandetid att ett parti ständigt måste förnya sig och leva med sin tid.

Ja så är det. Vi förlorade valet 2014 och har sedan dess tagit fram förslag till utveckling av flera politikområden. Stämman tog ställning till dessa.

En av de mer omdiskuterade var att uppmana partistyrelsen att ta fram förslag till reformering av lagen om anställningsskydd. Jag tillhörde dem som röstade för detta eftersom jag tycker det är viktigt att lagstiftningen ska möjliggöra trygga och bra anställningar samtidigt som de som står utanför arbetsmarknaden ska kunna hitta en enklare väg mot ett jobb.

Vår migrationspolitik är nu anpassad tillden situation som råder i världen och landet. Den ser helt annorlunda ut nu än för ett år sedan. Det är rimligt att tillfälligt uppehållstillstånd är huvudregeln precis som i de flesta andra europeiska länder.

Senast jag var ombud på en partistämma var 2007. Det märks att partiet utvecklas. Många nya personer företräder idag partiet, men en frimodig framtoning som känns mycket bra. Det var roligt att föra dialogen på utskottsarbetet men också att delta och lyssna till debatten. Jag upplever att moderaterna efter stämman lämnat valförlusten bakom sig, vi har uppdaterat vår politik och fått en självkänsla åter, vilket känns mycket bra.

Redan nu är jag på väg till nästa stämma. Det är vårt europiska parti, EPP,  som samlas till kongress. Inom ramen för mitt uppdrag i EU:s regionkommitté har jag möjlighet att delta. Det är en helt ny erfarenhet för mig. Det ska bli intressant att få vara en del av detta under ett par dagar.

Annonser