I Halmstad hölls i söndags en ljusfest med fokus på oroligheterna i världen och det stora flykttingmottagandet. Det var en fin tillställning och det var kul att se att så många dök upp.

Jag hade förmånen att inleda ljusfesten med ett tal. Där jag började med att hälsade de flyktingar som kommit till ljusfesten välkomna till Halmstad, och tacka alla de volontärer och anställda som arbetar hårt med att få flyktingmottagandet att fungera.

Jag tog också tillfället i akt att prata om vår demokrati.

Tider med förändringar i samhället så som det stora flyktingmottagandet den senaste tiden, kan skapa oro hos folk. Därför är det är extra viktigt att vi alla värnar om demokrati i tider som dessa. För sanningen är att en demokrati som bara håller i lugna stunder inte är värd så mycket.

Två viktiga komponenter för ett demokratiskt samhälle är att kunna sätta sig in i andra personers situationer och att kunna föreställa handlingars och påståendes praktiska konsekvenser. Det är också dessa handlingar som motverkar extremism som är ett av de största hoten mot vårt samhälle och demokrati  idag.

Efter mig pratade Nour Attaya som kommit till Sverige som flykting. En ung kvinna som med frimodighet ställde sig framför publiken och talade om möjligheter inför framtiden

Det var ett bra tal och jag blev imponerad över att hon redan hade lärt sig väldigt bra svenska.

Det kändes fint att det var så många människor på biblioteket denna dag. Många kom från olika bakgrunder. Alla verkade söka lugnet och dina sköna luciastämningen i rummet där ljuset blev en metafor för lugn, ljus och hopp om framtiden.

Annonser