Halmstads Business Incubator börjar ta form. 2016 blir ett intressant år för kommunens företagsinkubator. Inkubatorn är en tillväxtmiljö som utvecklar entreprenörer, idéer och affärer med hjälp av kvalificerad affärsutveckling.

Jag tycker det känns som en mycket spännande och viktig framtidsorienterad satsning. Tidigare var det ett med högskolan och entreprenörsföreningen gemensamt ägt bolag, Science Park Halmstad. Nu driver högskolan studentinkubatorn i mycket nära samverkan med kommunens tillväxtinkubator.

Det känns bra att de nya förutsättningarna är på väg att komma på plats ordentligt. Även under omställningsfasen har det varit ett inflöde av företag.

Inkubatorn erbjuder nätverk, förstudie med stöd av kvalificerade affärsutvecklare och fullständiga inkubatorprogram. En hel del av entreprenörerna kommer från högskolan, men man kan även komma från ett befintligt företag.

Det finns all anledning att återkomma till denna fråga längre fram, men det är roligt att redan nu känna en förväntan på att detta kan hjälpa till att skapa nya företag och fler entreprenörer

Annonser