I veckan fick jag möjlighet att möta företrädare för Hushållningssällskapet i Halland. Det blev ett givande möte på många sätt.

Jag måste medge att jag blev imponerad av det omfattande arbetet som pågår med Life Goodstreamprojektet vid Trönningeån. Det är ett projekt i storleksordningen 20 miljoner kronor.

Syftet är att minska översvämningsrisken i Trönninge samhälle, minska fosfornivån i ån och att göra faktiska mätningar på detta. Det senare är unikt, oftast använder man enbart beräkningsmodeller. Vidare återställs naturen till god ekologisk status, fiskens möjligheter att röra sig blir också bättre.

Samtidigt med detta sker en omläggning av ett antal dagvattenrör i Trönninge.

Efteråt kunde hade vi en gemensam diskussion om Hushållningssällskapets verksamhet kring kompetens- och kunskapsförmedling, växtodlingsförsök, Arena för grön tillväxt m.m.

Varmt tack till VD Gun Olsson och hennes medarbetare för ett intressant studiebesök

2016-08-10 Trönningeån 2

 

Annonser