Igår på ledningsutskottet fanns ett förslag till reviderad lokal ordningsstadga. Ett ärende som vid första anblicken ser ut som ett rutinärende i den kommunala hanteringen. Men jag tror frågan är lite större, inte minst mot bakgrund av den senaste tidens debatt om korvförsäljning på allmän platsmark.

Igår handlade frågan om att skicka ut det nya förslaget på remiss. I det läget vill jag att politikerna i nämnder och bolag och andra intressenter ska få chansen att ta ställning på ett bra sätt.

Det finns flera saker som många invånare har synpunkter på som finns med i en lokal ordningsstadga. Det kan fälla fyrverkerier, hur hundar och katter ska vara kopplade eller inte behöver vara det eller hur vi ser på alkoholförtäring. Vidare finns här regler om skyltars uppsättande, som inte minst både handeln och människor med funktionsnedsättningar kan ha synpunkter på.

Det vore bra att få den politiska diskussionen innan ett färdigt förslag ligger för antagande. Allt för ofta kommer diskussionen efter att besluten är fattande. Genom att göra remissförfarandet lite mer intressant så kanske diskussionen kan handla om både det som kanske ska förbjudas men också vad vi tycker ska vara tillåtet. Den senare delen tycker jag är minst lika viktig.

 

Annonser