Min helg var denna gång helt ledig utan inslag av jobbrelaterade aktiviteter. Gråväder var det visserligen, men ändå helt OK för att bland annat kunna genomföra två fina ridturer på skogsvägarna i närheten av där jag bor. Det känns priviligierat att ha det halländska skogslandskapet in på knutarna.

Likväl har mitt huvud varit fullt av tankar kring det som händer främst i USA. Händer det som synes hända eller är det ”alternativ fakta”? Ingen kan säga annat än att Trump driver en politik som han gått till val på. Men jag tror att många hade känslan av att vissa  inslag av valretoriken kanske ändå mest var just valretorik. Men nu håller den på att bli verklighet.

USA är på inget sätt det perfekta landet. Personligen har jag aldrig önskat att t.ex. bosätta mig där. Men jag har trots det alltid betraktat USA som den främsta garanten för begreppet ”västerländska värderingar” och en världsordning som strävar efter försvar av demokratin som det främsta bland styrelsesätt. Nu håller något på att hända som gör mig mycket oroad.

Protektionism, nationella särintressen och politiska lösningar som förs fram av demagoger får allt större utrymme. Dessutom accepteras dessa av allt fler trots att vi bor i en värld där människor, ekonomier och samhällen är helt beroende av att utbytet mellan olika länder fungerar.

Inga eller i vart fall mycket få länder tror jag kan fungera för sina invånares bästa om människor tvingas att enbart förlita sig på nationella lösningar.

Mitt i allt detta knakar det betänkligt i fogarna för samarbetet i den Europeiska Unionen. Nu om någonsin behövs ett starkt Europa som präglas av samarbete och samförstånd. De europeiska länderna måste nu mer än på länge både känna och ta ansvar för en demokratisk utveckling, öppenhet framför slutenhet, fria medier, mänskliga rättigheter och en fungerande ansvarsfull marknadsekonomi.

Det lokala är det som ligger våra invånare närmast. Det är naturligt och därför är lokalpolitiken i högsta grad viktig för människors vardag. Vi får i detta läge inte glömma att lägga tid och energi på att tillsammans försvara och utveckla vår demokrati. Den insatsen känns mer angelägen än någonsin på alla plan där vi är verksamma.

 

Annonser