Bo Fridolph som är invald på ett SPI-mandat i kommunfullmäktige i Halmstad har idag meddelat mig att han lämnar lokalavdelning för SPI i Halmstad. Därmed blir hans partibeteckning (-).

Eftersom Bo samtidigt säger att han avser att stödja Femklöverns budgetförslag, så betyder det att det kommer att bli majoritet i KF för vårt budgetförslag när vi tar beslut i juni.

För min del så känns detta mycket bra. Det leder dessutom till en ökad tydligt både för medarbetare och invånare när de som har ansvar för den politiska ledningen av kommunen, kan leda på grundval av den egna politiken.

Jag har arbetat med Bo tidigare och ser därför enbart möjligheter när vi nu förnyar vårt samarbete.

Annonser