You are currently browsing the category archive for the ‘Försvaret’ category.

I slutet på denna veckan har försvaret varit lite extra i fokus för min del. Under onsdagen besökte kommunchefen och jag Halmstads Garnison och blev uppdaterade på läget. Försvarsmakten i Halmstad är en av de största arbetsgivarna i Halmstad med drygt 1200 personer som går till sitt jobb där.

Nya vapensystem kommer att tillföras luftvärnet under de närmaste åren vilket kommer att öka kapaciteten, samtidigt som utvecklingen här i Halmstad kan fortsätta.

På torsdagen gästade försvarsminister Peter Hultqvist Allmänna Försvarsföreningens möte på Stadsbiblioteket. Klarasalen var fullsatt. Det känns som om intresset för försvarspolitiken har ökat i takt med det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Jag brukar inte berömma de nuvarande stadsråden så ofta, men jag tycker Peter Hultqvists anförande andades både realism och pragmatism när det gäller förhållningssättet till försvarspolitiken. Bra att vi har en överenskommelse mellan flera partier. Det skapar en bra grund för att låta Försvarsmakten växa de närmaste åren och nå den kapacitet som krävs för att öka försvarsförmågan.

Idag bildades dessutom Försvarsmaktsråd Halland, som leds av Länsstyrelsen. Jag välkomnar detta initiativ. Det ger förutsättningar för alla kommuner och flera organisationer i Halland att utveckla samverkan med försvaret, inte minst när det gäller personalförsörjningen. För egen del vill jag också lyfta fram möjligheten att använda Försvarsmaktsrådet för att lägga en grund för totalförsvarets utveckling. Statsrådet signalerade i sitt tal igår att vi även behöver ta steg i den riktningen.

Annonser

Igår presenterade regeringen sin budgetproposition. Ett avseende kan vara nog så viktigt för försvarsmakten i Halmstad. 230 miljoner kronor tillförs förbandsanslaget 2012 och 700 miljoner tillförs 2013.

Det känns bra att regeringen prioriterar kärnverksamheten i försvarets verksamhet. Jag det är särskilt viktigt mot bakgrund av det nya personalförsörjningssystemet.

Idag besöker försvarsministern Halmstad. Under eftermiddagen ge tillfälle få information om bl.a. hur arbetet med de tidvis tjänstgörande soldaterna utvecklats.

Jag kommer själv att var med och hoppas att ministern får en bra bild av det rekryteringsarbete som bedrivs med framgång av Lv6.

Jag är glad över att försvarsminister Sten Tolgfors för andra gången under sin tid som försvarsminister nu väljer att besöka Halmstad och vår garnison, för övrigt den femte största i Sverige.

I morgon kl. 9-10 kommer Sten att träffa företrädare för garnisonen och bli informerad om hur arbetet med det nya personalförsörjningssystemet utvecklas. Det blir även tillfälle att lyssna till utvecklingen för hemvärnet.

Försvarsfrågan har kommit in i valrörelsen den senaste veckan. För första gången på många år har vi en försvarsmakt i ekonomisk balans. Det skapar möjligheter att genomföra åtgärder och utveckla verksamheten utan samma typ av panikinbromsningar som har varit aktuellt under socialdemokraternas ledning.

Vid lunchtid kommer vi att ha inte mindre än fyra statsråd vid vår valstuga på Stora Torg. Jag hoppas att både våra valarbetare och väljarna tar chansen att få en pratstund med försvars-, kultur-, bistånds- eller justitieministern.

Halmstad är en av landets största militära garnisoner. Det är endast fyra orter som har större militär verksamhet i landet än Halmstad. Närmare 1000 personer arbetar på någon av de fyra enheter som är grupperade i Halmstad. Därför kommer försvarspolitiken som förs efter valet att vara av största betydelse för oss i Halmstad.

Det är därför oroande att vänsterpartierna i sin vårbudget sparar 2 miljarder på försvaret varav 750 miljoner ska plockas från förbandsverksamheten.

Alliansregeringen har brutit socialdemokraternas tradition av att lägga ner militära förband. Under innevarande mandatperiod har inga förband lagts ner.

Garnisonen bedriver verksamhet som har nationellt intresse och förutsättningarna är goda i Halmstad. Jag tror till exempel att det kan vara lättare att rekytera personal till Halmstad än en del andra orter i Sverige. Det har stor betydelse eftersom försvaret inte längre kan rekrytera från bland dem som gör värnplikt.

För Halmstads del är Försvarsmakten en viktig arbetsgivare med många olika yrken. Försvaret bidrar därför till bredden i den lokala arbetsmarknaden. Både militär och civil personal har jobb i Halmstads Garnison.

Den som är intresserad bör titta närmare på alternativen i försvarspolitiken inför höstens val

Nyheten att tre personer, som tjänstgjorde för Försvarsmakten, idag har stupat berör mig. Försvarsmaktens svenska och lokalanställda personal arbetar på olika håll i världen för att upprätthålla fred och bidra till att skapa demokrati. Naturligtvis är förlusten störst för de anhöriga. För dem är denna dag mycket tung.

Det inträffade är en allvarlig påminnelse om att de internationella uppdrag som svenska kvinnor och män arbetar med är riskfyllda. Jag tycker vi har anledning att visa respekt för dem som arbetar inom Försvarsmakten och som därmed också tar på sig en särskild roll för att skapa fred hemma och i världen.

Försvaret har idag uppgifter lika mycket utanför landets gränser som i Sverige. Vi lever i en värld där det som inträffar långt från vårt eget land också kan påverka oss här hemma. Det går inte att komma ifrån. Genom att försvaret finns både utomlands och i Sverige bidrar våra trupper till fred. Det är tragiskt när det sker till priset av stupade och sårade.