You are currently browsing the category archive for the ‘Halmstad’ category.

highfive_color_rgb

High Five för fler innovationer och företag! Halmstad erbjuder idag en intressant plattform för idéer att växa till nya företag och framgångsrikt entreprenörskap.

Halmstad Business Inkubator AB, eller mer publik genom begreppet HighFive, erbjuder affärscoachning för den som har en idé och vill pröva möjligheten att genom drivande entreprenörskap omvandla idén till en kommersiell framgång.

HighFive är ett kommunalt bolag som finns i Trade Center på högskoleområdet vid Högskolan i Halmstad. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med högskolan.

För mig har det varit riktigt intressant att som ordförande i styrelsen ha förmånen att vara med om transformationen från det som tidigare var Science Park Halmstad AB till det som i dag är HighFive. Jag tycker du ska gå in på http://h5halmstad.se/, och kika in. Har du en intressant idé kanske du ska tala med någon på HighFive.

Bolagets vision är ”att samla de bästa idéerna och entreprenörerna med mod och tillväxtvilja. Tillsammans skapar vi framgångsföretag och synlighet för Halland”.

I dagsläget bedriver HighFive coachning för 13 företag. Jag vill bland annat nämna företaget ISOVOX, som har utvecklat ett prisvinnande portabelt sångbås som just nu ställs ut på en av världens största mässor för musikprodukter.

Ett annat spännande exempel är företaget Reload som precis har inlett samarbete med HighFive och som jobbar med att utveckla en ny typ av shaker.

På HighFive finns även företaget Sunwell som utvecklar framtidens vattenrening för u-länder. I somras installerade de en testanläggning i Honduras som gör företaget möjligt att vidareutveckla produkten. Läs mer om Sunwell i HighFives nästa nyhetsbrev, som du kan anmäla dig till på hemsidan.

Jag är övertygad om att det är bra för Halmstad att vi har denna viktiga pusselbit på plats, som ett av flera olika verktyg för att främja företagsamhet och entreprenörskap i Halmstad och i vår omgivning.

Annonser

För en dryg vecka sedan besökte jag tillsammans med Mikaela Waltersson, gruppledare (M), ett välkänt familjeföretag i Halmstad. Oscar Hansson VVS har drygt 100 medarbetare och omsätter omkring 150 miljoner kronor. Extra roligt var det att träffa Oscar Hansson som tog över som VD 2016.

Jag tycker det är ett värde med ägarledda företag. Det brukar leda till kontinuitet och långsiktighet, vilket är av stor betydelse för den ort eller region där företaget verkar.

Ämnet för dagens samtal var behovet av yrkesutbildad arbetskraft. Det är ett faktum att de gymnasieutbildningar som har yrkesinriktning leder till jobb för de ungdomar som genomgår utbildningen.

Oscar Hanson kunde berätta att det absoluta flertalet medarbetarna på företaget kommer från gymnasiet. Jag tycker det är viktigt att framhålla att det går att få jobb med rätt gymnasieutbildning.

Många talar om att man måste ha högskoleexamen för att få jobb på den svenska arbetsmarknaden. Det är naturligtvis bra med högskoleutbildning, men min bedömning är att de ungdomar som söker sig till gymnasiets yrkesutbildningar har mycket goda möjligheter att få jobb direkt, vilket Oscar Hanson bekräftade för sin bransch.

Trots detta så minskar hela tiden antalet sökande till de aktuella utbildningarna inom t.ex. fordon, vvs, måleri etc.

Under vårt samtal vid besöket på Oscar Hanson fick jag uppfattningen att det nu krävs en kraftansträngning från berörda branscher och skolans yrkesvägledning för att visa på attraktionen i de yrken vi nu talar om. Men jag tror även att elevernas föräldrar behöver påverkas. Kanske är det så att några av oss som gick i skolan för nu ett bra tag sedan har en helt felaktig bild av yrkesutbildningarna. Vid ett besök nyligen på Kattegattgymnasiet träffade vi elever på fordonsutbildningsprogrammet. De arbetade med moderna utrustning och gav uttryck för stor tillförsikt inför framtiden.

Det viktiga nu är att öka insatserna för att fler unga människor ska söka. Svenskt Näringsliv och lokala branschorganisationer i Halmstad genomför nu olika insatser för att vi ska öka intresset. Det finns all anledning även för oss som är verksamma i kommunen på olika nivåer att engagerar oss för att fler ska söka yrkesutbildningar.

Besöket på Oscar Hanson VVS och samtalet med Oscar Hanson gav mig en bra bild av nuläget. Det kommer sannolikt att bli fler aktiviteter under våren i detta ärende.

Jag har ännu inte sett sökläget per den 1 februari. Jag hoppas verkligen att det ger underlag för att vi även i fortsättningen ska kunna erbjuda gymnasial yrkesutbildningen med olika inriktningar i Halmstad. Den höga investeringstakten runt om i samhället ger motiverar detta.

I Halmstad hölls i söndags en ljusfest med fokus på oroligheterna i världen och det stora flykttingmottagandet. Det var en fin tillställning och det var kul att se att så många dök upp.

Jag hade förmånen att inleda ljusfesten med ett tal. Där jag började med att hälsade de flyktingar som kommit till ljusfesten välkomna till Halmstad, och tacka alla de volontärer och anställda som arbetar hårt med att få flyktingmottagandet att fungera.

Jag tog också tillfället i akt att prata om vår demokrati.

Tider med förändringar i samhället så som det stora flyktingmottagandet den senaste tiden, kan skapa oro hos folk. Därför är det är extra viktigt att vi alla värnar om demokrati i tider som dessa. För sanningen är att en demokrati som bara håller i lugna stunder inte är värd så mycket.

Två viktiga komponenter för ett demokratiskt samhälle är att kunna sätta sig in i andra personers situationer och att kunna föreställa handlingars och påståendes praktiska konsekvenser. Det är också dessa handlingar som motverkar extremism som är ett av de största hoten mot vårt samhälle och demokrati  idag.

Efter mig pratade Nour Attaya som kommit till Sverige som flykting. En ung kvinna som med frimodighet ställde sig framför publiken och talade om möjligheter inför framtiden

Det var ett bra tal och jag blev imponerad över att hon redan hade lärt sig väldigt bra svenska.

Det kändes fint att det var så många människor på biblioteket denna dag. Många kom från olika bakgrunder. Alla verkade söka lugnet och dina sköna luciastämningen i rummet där ljuset blev en metafor för lugn, ljus och hopp om framtiden.

Mitt i allt det otäcka som nu sker i världen, så finns det också en vardag som kan ge oss glädje och skapa mening i tillvaron.

Idag besökte jag Lindens DV. En arbetsplats där människor med funktionsnedsättningar bedriver en meningsfull verksamhet.

Här rensar man ut värmeljusbehållare för att kunna ta tillvara aluminium. En del av detta aluminium går till Thailand där materialet används för tillverkning av proteser.

Detta är verkligen ett win-win-win. De som gör jobbet på Linden upplever sitt arbete som meningsfullt. De thailändare som får en protes vinner på det och det blir en stor miljövinst när en högvärdig metall kan återanvändas.

Jag måste medge att mötet med de engagerade medarbetarna på Linden gav mig energi. Det var intressant att utbyta idéer och tankar om verksamheten och hur man kan utveckla den i framtiden. Men det skapade också en skön känsla att få träffa några av dem som jobbar med värmeljusen och lyssna när de berättar om hur de upplever betydelsen av sitt jobb.

Sedan blev ju inte dagen sämre av att få träffa Lotta Karlsson (tillsammans med min KS kollega Jonas Bergman). Första gången vi sågs var när hon bjöd in mig till sin klass på Östergårdsskolan, där jag fick samtala med hennes elever om demokrati. Idag har Lotta sin arbetsplats på Kärnhuset inom BUF och arbetar med verksamhetsutveckling.

Det blev ett glatt samtal om både formativ och summativ bedömning, IKT och annat spännande som pågår i våra skolor. Människor som kan kombinera ett brinnande intresse för sitt jobb och samtidigt ha en sorts distans till sin egen roll tror jag både har roligare på jobbet och når längre.

Det behövdes verkligen en dos av goda samtal idag för att ge möjlighet till positiva tankar. Det tar inte bort allvaret i det som sker i världen. Men vi måste tillsammans jobba för att låta normaliteten och den successiva samhällsutvecklingen vinna över den extrema som predikas av få, men som har en stor och ibland förödande inverkan på många.

En bild från dagens besök på Lindens DV

2015-11-19 Linden DV

Vad ska hända med Bastionen? Det är en omdiskuterad fråga som engagerar många Halmstadsbor.

Personligen tror jag inte det kommer att finnas ekonomiskt utrymme de närmaste fem-tio åren att göra något radikalt på området. Vi har stora investeringar framför oss. Det räcker att nämna resecentrum, nya av- och påfarter till E6 för minskad belastning på Laholmsvägen och bättre anslutning främst för godstrafik, ny gymnasieskola, stort behov av nya förskolor och sannolikt även lokaler för grundskola.

Just nu pågår dessutom planering för ett redan fattat beslut om tillbyggnad av Hallands Konstmuseum. Det kommer att betyda mycket Halmstads profil som konststad.

Det finns också medel avsatta för centrumutveckling inte minst kring Lilla Torg.

Jag är enig med dem som tycker att Bastionen inte är en attraktiv plats för närvarande. Femklövern + har beslutat att under innevarande år lägga 500 000 kr på allmän uppsnyggning av området. Det räcker inte till allt, men förhoppningsvis blir det en viss förbättring så vissa tillfälliga aktiviteter kan anordnas.

Idén om att etablera en restaurang i valvet bredvid Norre Port upplever jag som en möjlighet att i närtid utveckla en positiv verksamhet centralt i Halmstad.

I denna fråga är Femklövern + inställning delad. När det nu visar sig att denna för mig avgränsade fråga skapar många frågetecken kring förmågan att hålla ihop inom Femklövern+, så blir frågan bredare än bara inställningen till en restaurang.

Halmstad befinner sig just nu i ett besvärligt läge när det gäller att få de ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren att fungera på ett bra sätt.

Det är viktigt för mig som leder Femklövern+ att vi agerar på ett sådant sätt att vi kan få bästa möjliga förutsättningar att fungera framöver.

Den moderata gruppen har tidigare ställt sig bakom tanken att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till hyreskontrakt. Vid en förnyad prövning i samband med måndagskvällens gruppmöte beslutade gruppen att ett sådant uppdrag inte ska lämnas. Skälet är att vi anser det överordnat att kunna nå samsyn i större och viktigare frågor framöver.

Det viktiga nu blir att formulera det utredningsdirektiv om Bastionens långsiktiga utveckling som vi redan initierat. För egen del vill jag upprepa att jag inte tror att vi i närtid kommer att ha möjlighet till investeringar i området.

Idag besökte jag ”Phoniro Systems” i Halmstad, tillsammans med Ann-Charlott Mankell (ordf. Hemvårdsnämnden) och Lisbet Svensson (förvaltningschef). Det blev ett mycket intressant tankeutbyte om hur människa och teknik kan samspela för i äldreomsorgen.

Phoniro var mycket tidigt ute med elektroniska lås till personer med hemtjänst och inom äldreboenden. Det finns många fler digitala lösningar för detta viktiga område. Institutet för framtidsstudier säger att det kommer att kräva 65000 personer ytterligare inom äldreomsorgen i Sverige fram till 2030.

Redan idag finns det tekniska lösningar som gör det möjligt att jobba smartare och skapa mer tid för personliga möte mellan personal och äldre. Mobil dokumentation tror jag kan vara ett alternativ som kan användas mer. Det finns lösningar som gör att anhöriga på ett bättre sätt kan få information om sina äldre anhöriga.

Ny teknik kan bli ett sätt som leder fram till nya arbetssätt och lösningar inom äldreomsorgen. Besöket på Phoniro gjorde mig ännu mer nyfiken på hur även teknik kan användas i välfärdssektorn.

Kommunstyrelsen genomför sitt första möte imorgon, tisdag. Efter att under ett par år ha arbetat med teman fortsätter vi med samma princip. Vi har haft tema kring näringsliv och arbetsmarknad respektive kultur.

2015 är det angelägna temat ”Den inkluderande kommunen med fokus på ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning”. Syfte med att KS arbetar med teman är att skapa en gemensam kunskapsbas och ta fram åtgärder som kan genomföras. Jag tycker att detta arbetssätt har utvecklat kommunstyrelsens arbetssätt och ser fram emot att vi under 2015 ska ha fokus på ett område som är angeläget på många sätt.

Arbetet med att planera utvecklingen av Tullkammarkajen går nu in i en ny fas. KS ska besluta om projekt- och uppdragsbeskrivning avseende Tullkammarkajen. Syftet med projektet är att planera för ungefär 600 nya bostäder vis Nissan. I handlingsprogrammet för bostadsförsörjning indikeras att 200 lägenheter kommer att byggas under 2021-25 och därefter 400 st 2026-2030.

Men det är inte bara bostäder. Det ska bli en hållbar stadsdel med banbrytande arkitektur och tillgång till kulturyttringar, en stadsdel som är levande dygnet runt. Jag har stor förhoppningar kring detta projekt, som en möjlighet till att öka Halmstads attraktivitet för boende och verksamheter. Jag har tidigare nämnt att det är viktigt att dra nytta av de investeringar vi gör för kollektivtrafiken i anslutning till resecentrum.

När vi nu tar fram en övergripande bild av området så skapar vi möjlighet till en successiv utbyggnad.

Idag är en bra dag för planering och uppstart. Senare i eftermiddag ska jag till Högskolan för en träff om elektronikcentrum, men annars inga möten. Jag hoppas att 2015 blir ett år med färre formella möten, fler informella tankeutbyten med andra och tid för egna reflektioner.

Det kommer att hända mycket i Halmstad de närmaste åren. Det går inte att göra en kortfattad förteckning över allt som är på gång. Jag vill dock nämna några.

Allra mest kommer det är märkas förändringar vid resecentrum där stadsbussarna ska docka på. En viktig satsning för bättre möjligheter att åka kollektivt i Halmstad. Men under ombyggnationen gäller det att ta alternativa vägar och undvika Laholmsvägen om man kör bil.

Bostadsbyggandet kommer att öka ytterligare i Halmstad under året, och det är mest hyresrätter det är fråga om. Cykelvägnätet byggs ut i stor omfattning. Ja listan över beslutade investeringar kan göras lång.

Men det är ibland lätt att glömma verksamhet som inte är lika investeringstung, men som är viktig av andra skäl. Centrumutveckling, Tylösandsområdets utveckling och Halmstads roll som motor i den regionala utvecklingen är andra angelägna frågor att jobba med.

Det som står för dörren i de flesta kommuner är naturligtvis effekterna av flyktingmottagandet. Det krävs samverkan mellan många aktörer för att vi ska lyckas med detta på ett bra sätt. Det är självklart kopplat till utvecklingen på arbetsmarknaden.

Jag vill också nämna ett par områden som vi ska fortsätta att jobba med i kommunen, nämligen vår arbetsgivar- och personalpolitik inklusive vår utveckling av kultur- och värderingsfrågorna. Dessa hänger även samman med genomförandet av kommunens serviceriktlinjer.

Det är en omfattande, intressant och viktig verksamhet som kommunen arbetar med. Jag ser därför fram emot att tillsammans med politiker och medarbetare i kommunen att fortsätta arbetet med att göra Halmstad ännu bättre.

I dag deltog jag för första gången i styrelsemöte med Science Park Halmstad. Det känns som ett intressant uppdrag. Företaget står inför en situation där verksamheten ska utvecklas och tydliggöras. Jag ser fram emot att arbeta med dessa frågor under 2015.

Jag tror det har stor betydelse för Halmstad och regionen att det finns en nod som kan fungera som en motor för förnyelse och tillväxt av näringslivet.

Det gäller att både förstärka kopplingen till forskning och utbildning vid högskolan och samtidigt vara en inkubator för företag som kan och vill växa. Det finns idag en bra kompetens i och runt Science Park. Den tror jag vi kan ta tillvara ännu bättre för att fler företag ska se en potential att växa om kunskapsinnehållet kan öka.

Jag tror också att verksamheten kan bli ännu bättre genom att erbjudandet sträcker även till en omgivande region. Detta är en fråga jag gärna återkommer till.

Ibland undrar jag varför det är så att höstmånaderna präglas av slutspurt. Men å andra sidan är det så före sommaren också. Allt ska vara klart före sommaren och allt ska vara klart före jul.
Det är en intensiv höst. Valarbetet krävde fokus, sedan eftervalsnomineringar, förhandlingar för att skapa en ny majoritet i kommunen och till slut en budget som ska läggas fram.

Det mesta av detta är avklarat. Det sista steget tas den 16 december då KF förhoppningsvis fastställer kommunstyrelsens budgetförslag. Det är en budget som är offensiv i sina satsningar om man jämför med vad vi anser oss haft möjlighet till tidigare. Jag får nog anledning att återkomma till 2015 i samband med KF.

Denna vecka har vi styrgruppsmöte för resecentrum. Planen har ju varit överklagad vilket bromsat arbetet, men nu tror jag det ska lossna igen. Det är en mycket stor omställning för alla halmstadsbor inte minst under byggprocessen. Jag hoppas få bättre klarhet när det gäller aktuella tidsplaner med mera nu.

Entreprenörsregionen har utvecklingsstämma i Tylösand. Halmstad har tagit sig att koordinera verksamheten under de närmaste åren. Jag tycker det personligen är viktigt att vi fortsätter att titta in mot Småland när det gäller den regionala utvecklingen. Halland har ett fokus på det nordsydliga perspektivet, men det östliga tycker jag framstår som tilltagande intressant om man tar hänsyn till hur näringslivet ser ut.

Jag slås ibland av hur intressant och utmanande det är att verka som kommunstyrelseordförande. För den som är nyfiken på samhällsutveckling så får man verkligen bredden på alla frågor i detta uppdrag. Avvägningen mellan att ha fokus på det som bedöms viktigast för dagen och att samtidigt göra anspråk att ha förståelse för en bred helhet är inte alltid det enklaste.