You are currently browsing the category archive for the ‘Lite av varje’ category.

Igår presenterades ytterligare en rapport om den svenska skolan, ”PISA 2012: Resources, policies and practices in Sweden” http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/42/93/11ed5f6d.pdf.  Jag tycker den är intressant i sina slutsatser. En del är nedslående för Sverige, men den inger också hopp.

Rapporten talar om att Sverige är ett av de OECD-länder som lägger mest pengar på skolan. Studien visar att det inte är den sista kronan som ger mest när det gäller studieresultat. Man måste upp till en viss nivå per student. Ökar man summan därutöver finns det inte signifikant samband med goda studieresultat.

Däremot finns det ett samband mellan goda studieresultat och hur ett land värderar sina lärare, t.ex. i form av lönesättning. Det senare är inget nytt i svensk debatt. Men viktigt att framhålla. I Halmstad har vi slagit in på den vägen. Vi har en målsättning att successivt höja lärarlönerna. 2013 gav det centrala läraravtalet 2,6 %.  I Halmstad bestämdes nivån till 4,2 %. Det är emellertid viktigt att rektorer använder löneutrymmet för att särskilt lyfta fram de mest framstående pedagogerna i samband med lönesättningen.

En slutsats som kanske är lite främmande för den svenska debatten är faktumet att små klasser inte bedöms leda till bättre studieresultat.

Det finns flera andra slutsatser i rapporten som är värda en fördjupad diskussion. Hur kommer det sig att i de skolor i Danmark, Norge och Finland där det finns en högre grad av självständighet för enskilda skolor och rektor tenderar visa bättre studieresultatet? I motsvarande svenska skolor syns inte det sambandet, hmm?

Det känns mer angeläget än någonsin att släppa diskussionen om statlig eller kommunal huvudman för skolan, liksom att lyfta fram skolfastigheterna som centralt eller annat som ligger lite vid sidan om undervisningen.

När jag tar del av rapporten blir det än tydligare för mig hur viktigt det är att vi riktar krafterna och intresset mot att ge pedagogerna de bästa förutsättningarna för att vilja utbilda sig till lärare, att kunna fungera i undervisningssituationen och i samspelet med sina elever.

Jag läste för ett tag sedan att om eleverna går till skolan för att man tycker om att träffa sin lärare och läraren känner sig inspirerad att träffa sin elever och känna att man bidrar till att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter, då blir resultatet också bra. Vi får inte glömma betydelsen av denna dimension.

Slutligen hoppas jag att skoldebatten tar sats utifrån en lite mer fördjupad studie av de rapporter som finns i ämnet. Kvällstidningsrubriker och flyktiga utspel räcker inte i denna viktiga debatt.

Annonser

Det nya året har börjat med tre arbetsdagar som ägnats åt förberedelser/inläsning. När jag har en hel dag som är mötesfri, få inkommande e-brev och telefonsamtal då blir det så tydligt hur viktigt det är att skapa tid för inläsning av lite mer omfattande underlag eller för att göra verksamhetsbesök.

Idag besökte jag tillsammans med kommunchefen Fredrik Geijer och ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  Dag Hultefors (M) Halmstad Kompetens, en del av UAF.

Jag tror att mycket i år kommer att handla om arbetsmarknadsfrågor och då är det bra att få information om hur vår kommunala organisation arbetar med utbildning av vuxna med olika förutsättningar.

I nästa vecka möts kommunstyrelsen och en av de viktigaste punkterna handlar om det fortsatta arbetet med strategi och näringslivsstruktur och analys av varselläget i kommunen.

Jag ser ett behov för egen del att skaffa mig större kunskaper om Arbetsförmedlingens roll. Ibland får jag en känsla av att kommunen och AF i vissa avseenden jobbar parallellt och inte tillräckligt samordnat. Det kommer jag att undersöka närmare.

I nästa vecka är det även möte om resecentrumsfrågan som ofta är på agendan. Jag får också möjlighet att träffa ett antal gymnasieungdomar som jag ska ”coacha” inför det planerade minifullmäktige. Det är en både rolig och angelägen uppgift.

I slutet på veckan är jag tillsammans med moderata kollegor från de halländska kommunerna och regionen för att gå igenom olika frågor som står på agendan under året.

De senaste två veckorna kändes bra på det sättet att jag fick tid för verksamhetsbesök och direkt väljarkontakter. Den vecka som startar i morgon är i stort sett fullbokad med sammanträden av formell karaktär.

Vi börjar direkt på måndagsmorgonen med Halmstad Rådhus AB. Vi ska bland annat utvärdera vårt styrelsearbete. Personligen tycker jag att vi tagit flera steg framåt. Från början var styrelsen ett forum för formell hantering av ett antal beslutspunkter. Nu har vi en strukturerad dialog med dotterbolagen på våra möten och styrelsearbetet har utvecklats till att också diskutera strategiska frågor.

Till ledningsutskottet på tisdag har jag bland annat bett att få en uppdaterad redovisning av flyktingssituationen i kommunen med anledning av Länsstyrelsens förslag om ett ökat flyktingmottagande. Vidare kommer vi att ta ställning till näringslivsutredningen efter remissrunda.

Det blir också tillfälle att diskutera internationella frågor och inte minst vilken ställning Halmstads kommun ska ta till framtiden för West Sweden. Styrelsen har ju lagt fram ett förslag och det är föreningsstämma den 9 november i Göteborg.

Regionstyrelsen har en fullmatad dagordning till onsdagen. På torsdag har styrelsen för Halmstads Näringslivsbolag en första diskussion om affärsplanen för 2013. På fredag slutligen så har jag lite småmöten och tid för egna förberedelser.

Till helgen deltar jag i Hallands Ridsportförbunds seminarium med anledning av Ridsportförbundets 100 års jubileum.

I morgon brakar det loss! Kulturnatt i Halmstad. Varannat år arrangerar Kulturförvaltningen en kulturnatt med en mängd olika aktiviteter och framträdanden. De är så många att man inte kan vara med om allt. Man måste välja.

Jag tänker gå runt i stan i morgon och njuta.

Lite nervös är jag dock. Av  någon anledning tackade jag ja till erbjudandet att vara DJ på Nissanscenen. Under 20 minuter ska jag köra min låtlista.

Jag har inte någon uppfattning om hur publiken kommer att vara sammansatt. Därför är det svårt att veta hur man ska komponera en låtlista. Jag fick utgå från min musiksmak är som inte så märklig.  De flesta är välkända artister och låtar, vilket i och för sig brukar vara uppskattat.

Redan nu kan sägas. Det blir inte hård rock. Jag gillar musik där man kan höra texterna och känna igen artistens ”sound”. Man jag hoppas att det ska uppfattas vara lite variation både i tempo och typ.

Kl. 22.20, direkt efter Drotts målvakt Robert Bladh kör jag igång.

Jag har endast tagit del av mediauppgifter om att Socialstyrelsen vill strama upp regelverket så att legitimerad sjukvårdspersonal som arbetar frivilligt utanför ordinarie arbetsuppgifter i praktiken får det svårare att ställa upp för föreningar och organisationer med sin kunskap.

Däremot går det uppenbarligen bra för personer som inte arbetar med sjukvård i sin yrkesutövningen, men som genomgått viss utbildning, att hjälpa till med vissa sjukvårdsinsatser på frivillig grund.

Men reservation för att jag inte läst in mig på alla fakta, så säger det en del om hur långt det offentliga Sverige ibland går för att nå perfektion. Det är naturligtvis bra att alltid sträva efter att allt så bli rätt enligt alla regler. Samtidigt känner jag ibland att utrymmet för ”det goda omdömet” minskar så att det till slut inte blir så bra som det skulle kunna bli.

Det kan till och med bli så att rädslan för att göra fel gör att någon i ett visst läget inte gör något alls, för då har man i vart fall inte brutit mot några bestämmelser.

Jag kan inte bedöma om Socialstyrelsens intentioner  är lämpliga eller inte i de nu aktuella fallen. Däremot hoppas jag att det ska finnas utrymme för kunniga människor som på frivillig grund vill göra samhällsnyttiga insatser. Används det utrymmet med gott omdöme så skapar det mervärde för andra människor.

Det betyder också att man lämnar ett bidrag till ett samhälle som ”håller ihop”. Om allt enbart styrs av formella regler så tror jag det blir allt för kyligt och avskalat.

Idag åt jag lunch med en av mina kommurådskollegor. Det brukar jag göra allt emellanåt. Denna gång var det lite roligt på två sätt. Det visade sig nämligen att kollegan ifråga och jag fyller år samma dag, den 6/8. Nu kunde Jenny Axelsson och jag ”fira” med dagens rätt på den nya indiska restaurangen på Nygatan.

Fullt med folk där får man säga. Det finns rätta många olika inriktningar på matställen i stan. Suveräna Jarlen som alltid har bra svensk husmanskost. Takenaka med fantastisk sushi. Spis & Deli med sin hälsoinriktade profil. Pubmat och salladsställen finns också. Men jag ska inte fortsätta och ge mig in på krogrecensioner.

Nu till dagens lunch igen. Jenny Axelsson (C) vikarierar som kommunråd under Henrik Oretorps föräldraledighet. Om man vill lägga ett perspektiv som handlar om män och kvinnor i politiken så konstaterar jag att Femklöverns samtliga partier leds av en gruppledare som är kvinna.

När det gäller Femklövern är två av tre kommunråd just nu kvinna. Dessutom leds flera av nämnderna (Barn- och Ungdomsnämnden, Hemvårdsnämnden, Socialnämnden, Teknik- och Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Byggnadsnämnden av kvinnor. Visst det finns mer att göra inom politiken för att öka spridningen av våra förtroendevalda på olika sätt. Inte minst tycker jag just nu att vi måste vara uppmärksamma på att ge fler yngre möjligheter att komma in i politiken.

I vilket fall tycker jag det ska bli mycket roligt att få jobba med Jenny Axelsson i hennes roll som kommunråd under några månader. Hon är mycket välkommen i sin befattning.

Denna arbetsveckan är lugn vad avser mängden möten. Nästan inte ett enda fast möte. Det känns riktigt bra. Jag hinner läsa in mig på ärenden som ska komma upp till beslut i höst, planera hösten verksamhet etc. Egentligen känner jag mig mer effektiv nu än när det ena mötet följer slag i slag på nästa.

Listan är rätt lång på frågor som vi ska arbeta med de närmaste veckorna. Näringslivsutredningen slutdiskuteras och beslut formuleras. Men vi har en rad samhällsbyggnadsplaner som är under arbete. Jag tror också att avfallsplanen och renhållningsordningen kommer att kräva uppmärksamhet. Den berör många människor även om titeln kanske inte i första taget berör. Översiktsplanen löper vidare, men inte av sig självt. Den kräver mycket uppmärksamhet.

Rikspolitiskt är jag är naturligtvis nyfiken på vad finansministerns förslag om ränteavdrag inom koncernbolag kommer att innebära för de kommunala bolagen. Ska de tvingas låna på marknaden till sannolikt högre ränta än om man lånar av kommunen? Borg har sagt att det inte behöver bli fallet, men vi får se vad propositionen i höst slutligen säger.

En annan rikspolitisk fråga av stor betydelse är det reformerade skatteutjämningssystemet. Halmstad och Halland är stora förlorare på en förändring av det slag utredningen föreslog. Ska detta få genomslag redan 2014 så får det trista effekter för möjligheterna att lägga fram en budget för 2014.

Idag kändes det helt underbart i Halmstad. Det är bara att trycka på ”gilla” knappen för det varma vädret. Jag cyklade en tur och det var härligt att se hur folk liksom vaknade upp. Cyklar putsades. Bilar städades. Gräsmattor krattades, gångar sopades etc.

Veckan som kommer går helt i budgetarbetets tecken. Det mesta av tiden är planerat för olika budgetmöten. Det ska bli intressant att se hur vi ska klara detta. Utgångsläget är att det inte finns utrymme för en enda krona utöver den ram som indikeras i planeringsdirektivet. Men vi har som vanligt en bra dialog och en realistisk insikt i att vi måste vara återhållsamma.

På tisdag är det kommunfullmäktige med bland annat beslut om handlingsprogram för hållbara transporter. Ett dokument som ska gälla till 2030. Inte så konstigt att det tagit tid att ta fram. Men jag tycker att det ser riktigt bra ut. Det kommer säkert att hålla långsiktigt eftersom det fanns en bred majoritet som står bakom förslaget när det behandlades i kommunstyrelsen.

På tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen ska beslutas om fortsatt inriktning av arbetet med resecentrum. Eftersom frågan är av så stor vikt har vi tänkt oss att slutligt beslut ska fattas av kommunfullmäktige (i april) även om det endast är ett inriktningsbeslut. Jag tycker alternativtet med en passage under järnvägen och hållplats för stadstrafiken i nära anslutning känns mycket bra.

Det bordlagda ärendet om kv. Giganten kommer upp på nytt. Juristerna hävdar att frågan ska avgöras av kommunfullmäktige och inte av kommunstyrelsen som planerat. Vi får se hur det blir med den saken. Dessutom ska vi ta ett remissvar om West Sweden. Nu verkar det som Västra Götaland och Göteborg drar sig ur organisationen. Då blir det en helt ny spelplan.

I det läget känns det rimligt att jobba med EU-frågorna i första hand genom ett samarbete mellan de halländska kommunerna och Region Halland. West Swedens stämma i Lerum i maj får avgöra organisationens framtid.

Veckan avslutas med bolagsstämma med Hallandstrafiken då jag även formellt lämnar styrelsen. I stället för att regionstyrelsen även ska utgöra även styrelse för Hallandstrafiken, så ska en av regionfullmäktige utsedd styrelse på nio personer under Gun-Marie Stenströms ledning ta över i samband med stämman.

På kvällen är det konsert med Jill Johnson på Halmstads Arena. Det ska bli kul. Jill är en härlig artist med en personlig musik som jag gillar.

Nästa vecka (nr 11) är fulltecknad med aktiviteter. Kommunstyrelsens ledningsutskott har en relativt omfattande dagordning. Ett ärende som säkert kommer att uppmärksammas är Najaden. Vi är nu vid en punkt då vi måste ta långsikting ställning till hur vi ska hantera framtiden för Najaden. En utredning visar på olika alternativ. Personligen tycker jag att kostnaderna för att bevara fartyget når en nivå som inte längre är försvarbar om man inte samtidigt kan utveckla andra aktiviteter kring fartyget. I den PM som är fogad till handlingarna sägs att vi kommer att ha en årlig drifts- och underhållskostnad på cirka 600 000 kronor oavsett hur vi gör. Men innan dess återstår en omfattande renoveringskostnad.

För närvarande bedrivs renoveringen som ett arbetsmarknadsprojekt. Det projektet har varit framgångsrikt genom att ett antal personer har fått arbete.  En fortsatt renovering beräknas vara klar omkring 2017. Med den förutsättningen tycker jag det är intressant att flytta Najaden till ett nytt läge. Det känns inte rimligt att slottet ska skymmas av arbetsbodar under så många år. I denna fråga finns det säkert många åsikter. Om det visar sig att det inte skulle gå att kombinera renoveringen och arbetsmarknadsprojektet, då bli renoveringskostnaden drygt 40 miljoner kronor. Det kan jag inte tycka vara rimligt. Jag hoppas därför att det går att driva som ett projekt för att skapa arbetstillfällen.

Vi har också en årsredovisning för 2011 på väg fram. Den visar på en ekonomiskt välskött kommun. Det framgår också att Halmstad när det gäller ett antal nyckeltal för verksamheterna ligger bättre än riket. Men vi har en del kvar för att nå upp till alla våra egna högt ställda mål.

På onsdag sammanträder kommunberedningen i Falkeberg och på kvällen har jag möte med moderaternas regiongrupp i Kungsbacka. På torsdag redovisas förutsättningarna för budgetarbetet för verksamhetsberedningen. Det mesta tyder på att det inte finns något ekonomiskt utrymme alls för tillkammande verksamheter under 2013 utöver den ökning som redan finns med i nuvarande plan. Det är med andra ord ett tufft budgetarbete som ligger framför oss.

På fredagen är jag på moderaternas Sverigemöte i Örebro. En årlig konferens med ca 2500 moderata politiker. Jag har fått förtroendet att vara moderator på en seminarium om 16000 nya ungdomsjobb där bland annat försvarsministern och generaldirektören för Arbetsförmedlingen medverkar. Det ska bli intressant att leda det samtalet, vilket också kommer att ge mig möjlighet att använda de exempel som finns i Halmstads garnison när det gäller bra arbete med personalrekrytering.

Nästa vecka har vi redan månadsskifte. Jag inleder veckan bland annat med att vara ordförande på Söndrumsmoderaternas årsmöte i Tylebäck. Kommunstyrelsen har möte hela tisdagen. Det är ett informations- och diskussionsmöte. KS arbete har verkligen förändrats det senaste året. Tidigare var det mest ett sammanträde där beslut klubbades. Men nu är det en möjlighet till diskussioner på ett helt annat sätt.

På tisdag blir det delrapport från den utredning som håller på att titta på förutsättningarna för Hallands hamnar att bilda ett gemensamt bolag för Halmstad och Varberg. Vi kommer att tala om den strategiska näringslivsutvecklingen i Halmstad. Det känns bra att strategifrågorna blir tydligare i KS. Det aktuella projektet om Stadens hjärta finns också på agendan. Därutöver ett antal beslutsärenden från samhållsbyggnadsutskottet.

På onsdag förmiddag är det ett viktigt kunskapsmöte i Varberg om framtidens hemsjukvård. Det är en fråga som följt med under många år. Fördelningen av kostnader och ansvar mellan kommunerna och regionen är ännu inte löst på ett bra sätt. Vi får se om Varbergsmötet kan ge oss ökade kunskaper i frågan.

Därefter har jag förberedelser för sammanträde med styrelsen för Halmstad Rådhus AB senare i februari. Vi har ett möte med juryn för det s.k. LIFE priset som Entreprenörsregionen delar ut till bästa uppsats av lärarstudent som skriver om entreprenöriella ämnen. Lite trist att det är så få som söker. Priset är trots allt på 50 000 kronor. I år är Älmhult ordförandekommun vilket innebär att prisutdelning sker där i oktober. Vi ska se över kriterierna för priset.

För min del blir det därefter KSO konferens i Stockholm i slutet på veckan. Arbetsmarknadsministern, finansmarknadsministern och infrastrukturministern finns med på agenden, liksom både moderaternas partisekreterare och biträdande partisekreterare. Det är alltid givande att träffa sina KSO kollegor och få möjligheter till ett erfarenhetsutbyte.