You are currently browsing the category archive for the ‘Min kalender’ category.

Fyra arbetsdagar fyllda med olika möten med människor. Jag börjar på måndagsmorgonen med att tillsammans med kommunchefen besöka Halmstad Stadsnät AB. Bolaget har på ett framgångsrikt sätt genomfört utbyggnad av fiber i kommunen.

Jag menar att vi ska se på infrastruktur för IT som vi ser på infrastruktur för vägar med mera. Om inte det offentliga medverkar till att på ett affärsmässigt sätt tillhandahålla öppna stadsnät, så är risken stor att delar av kommunen blir utan. Personligen hör jag många som ser upp till de resultat som vårt stadsnätbolag levererar. Därför ska det bli intressant med en fördjupning i ämnet.

Ledningsutskottet innehåller en del stora frågor. Inrättande av kontaktcenter är kanske den viktigaste. Men vi får även information om Stena och dessutom besök av Trafikverkets regiondirektör. För det mesta sker kontakterna mellan Trafikverket med regionerna. Därför uppskattar jag att TRV även gör kommunbesök för att skapa en mer direkt kontakt.

Regionfullmäktige kommer säkert att handla en hel del om de tuffa ekonomiska förutsättningarna. Jag kommer under veckan också att besöka ett par förskolor innan

Annonser

Denna vecka börjar med samtalskampanj med moderaterna på kvällen. Start sker i Frösakull. Det är ett viktigt inslag för att skapa möjlighet till dialog med väljarna. Vi kör nu i april – juni, inte minst eftersom vi också vill öka intressent för valet till Europaparlamentet den 25 maj.

Veckan innehåller även heldagsssammanträde med kommunstyrelsen. En intressant diskussionsfråga är vilka värden vi vill ska genomsyra stadsförnyelsen för att skapa rum för framtidens människor. Halmstad har en stark utvecklingspotential i området kring resecentrum, Tullkammarkajen och hamnen. Vi inleder nu arbetet med en första diskussion.

På onsdag och torsdag är jag i Stockholm. Det är slutkonferens med ”8 million City – Framtiden på spåren”. Det handlar om hur vi kan bygga ut vår järnvägsinfrastruktur. Särskilt intressant för Halmstad eftersom vi berörs på olika sätt både av utbyggnad av befintliga stambanor och tankar om höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn, liksom mellan Stockholm och Köpenhamn.

På torsdag är det SKL-dag med möte med Interationella beredningen. Fredag styrelsemöte med Halmstad Rådhus AB, följt av Svenskt Näringslivs framtidsseminarium.

På fredagskvällen har moderaterna i Halland ”Fredagsmys med Fredrik”. Statsministern gästar oss i Falkenberg. Om tiden medger ska jag på lördag försöka hinna med premiären i Elitettan. IS Halmia tar emot Djurgårdens IF på Örjans Vall.