You are currently browsing the category archive for the ‘Moderaterna’ category.

Flera namnkunniga moderata politiker har lämnat politiken efter valet. Reinfeldt, Borg, Bildt, Elmsäter-Svärd m.fl. har många års erfarenhet.

Det som gör mig glad är att (M) på kort tid levererar en laguppställning som kommer att fylla det politiska tomrummet med nya perspektiv och med sina erfarenheter.

Anna Kinberg-Batra har med stort lugn och kompetens på kort tid fyllt ledarrollen. Ulf Kristersson som ekonomisk politisk talesman är en värdig finansministerkandidat.

Peter Danielsson, min kollega i Helsingborg, känner jag som mycket driven och kompetent. Bra att en ledande kommunal företrädare nu nomineras till den högsta partiledningen. När dessutom Elisabeth Svantesson också föreslås till presidiet, då kan jag inte annat än känna tillförsikt inför framtiden. Partiledningens kompetens och förmåga är viktig, men det är också bra att partiledningen är från olika delar av landet.

Moderaterna har på kort presenterat en stark laguppställning som har alla förutsättningar att både kunna leda politikutvecklingen och opinionsbildningen.

Annonser

Vi har haft ett tight tidsschema, men nu är alla förhandlingar avslutade för de sex majoritetspartierna i Halmstad. De viktiga ordförandeposterna i styrelser och nämnder är fördelade. Moderaterna kommer att fortsatt leda arbetet i kommunstyrelsen. Generellt kan man säga att de fyra tyngsta nämnderna kommer att vara mer jämnt fördelade mellan partierna.

Fördelningen bygger på antalet mandat i kommunfullmäktige.

Det jag tar med mig från förhandlingarna är den konstruktiva anda som präglat samtalen. Nu börjar arbetet direkt på eftermiddagen idag med budgetförhandlingar. På mycket kort tid ska vi ska vi ta fram budget för 2015.

För övrigt finns det anledning att gratulera Aida H, som blivit utnämnd till statsråd. Bra att Halmstad har en minister i den nya regeringen.

Söndagens val är en besvikelse på många sätt. För oss moderater är det en föga tröst att vi gjorde det tredje bästa kommunala valresultatet under de senaste 30 åren.

I riksdagen ska tre partier bilda regeringen. De företräder en rad helt olika åsikter inom sig, säkerhetspolitik, energipolitik, syn på tillväxt och entreprenörskap etc.

I Halmstad fick Femklövern 34 mandat. Idag har vi 37 platser och egen majoritet. MP har uttalat att de kan tänka sig att regera med S + V. Det blir sammanlagt 33 mandat. Jag tror ingen, i vart fall inte jag, överväger en samverkan med SD.

Hur blir det då? Ja det får visa sig de närmaste veckorna. Vi har kort tid på oss. I början av oktober måste någon form av majoritet ta ansvar för att påbörja budgetarbetet.

Nu ska vi tala om resultatet internt i partiet och tillsammans med dem vi jobbar ihop med idag. Vi får se vad det kan leda till. Vi är i vart fall tränade i att samarbete med många partier. Det är erfarenheter som blir viktiga den närmaste tiden.

Ett val utan vinnare (förutom SD) tycker jag man kan säga. Det känns sorgligt att så många valde bort öppenhet och tolerans. Svaret på detta är inte mindre av öppenhet och tolerans utan vi som står för denna grundläggande värdering måste bli ännu bättre på att bilda opinion för värderingar som präglas av alla människors lika värde.

Jag känner stolthet över alla moderata valarbetares insatser här i Halmstad just nu. Var jag än är tidigt på morgonen, under dagen och kvällen så sluter det upp fler moderater i sina blåa jackor än jag upplevt i tidigare valrörelser.

Dessutom har vi kul ihop. Det blir roligare när man hjälps åt i valstugan och vid dörrknackningarna. För några veckor sedan trodde vi att det skulle bli lite tufft att klara vår ambitiösa bemanningsplan. Men nu känns det riktigt bra. Vi har hög synlighet och för många personliga samtal med halmstadsbor.

Det behövs. Färre än tidigare har förtidsröstat, opinionsmätningarna pekar på ett jämnt resultat. Varje ytterligare samtal i denna valrörelse blir därför än viktigare.

Den som vill ha en välfungerande regeringen i Stockholm och Halmstad har fortfarande chansen att rösta fram en sådan. Bättre med ett prövat alternativ som visat sig fungera än osäkra lösningar med vågmästare.

Idag var vi några stycken som fick tillfälle att under ett frukostmöte i Halmstad med Danske Bank få lyssna till bankens chefsekonom Roger Josefsson. Det var intressant och givande att ge sig tid, trots valrörelse, att få tillfälle att lyfta blicken från de lokala frågorna.

Roger Josefsson gjorde en intressant exposé över möjligheter och risker i både den nationella och internationella ekonomin. Det var i ett hög grad intressant och frimodigt inlägg. Jag tar mig friheten att i detta blogginlägg använda nämna något av den information vi fick och kombinera den med egna reflektioner.

Personligen har jag länge tänkt att tilliten till institutioner är otroligt viktig. Den bilden fick jag bekräftad. En av de allra viktigaste faktorerna för en fungerande ekonomi är att privatpersoner, företag och institutioner faktiskt har tillit till ekonomin och de institutioner som påverkar den.

Detta tycker jag fler borde har i åtanke inför valet. Särskilt de som jag ibland möter som tycker att nu behöver det ”röras om i grytan”. Den som överväger att lägga sin röst i syfte att ”röra om i grytan” utan att veta riktigt varför eller vad det ska leda till, kan komma att konfronteras med en ekonomisk utveckling som vi inte är betjänade av. Utländska investerare har stor betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling och världsekonomin påverkar Sveriges ekonomiska utveckling mer än det mesta annat. Jag tycker vi ska använda valet till att stärka landets ekonomiska trovärdighet. det är säkert inte svårt för läsaren att förstå vilken finansminister jag tycker är bäst skickad att klara den uppgiften.

Det är viktigt att vi för en ekonomisk politik både på lokal och nationell nivå som bidrar till tillit och tillväxt. Det finns anledning att känna oro för vad det betyder för ekonomin med ett politiskt vakuum efter valet.

Det som också skulle kunna bli en hävstång för ekonomisk utveckling är innovationer och satsning på utbildning och forskning. Vi behöver fler innovationer som skapar nya branscher. Tjänstesektorn har vuxit kraftigt på senare år, men frågan är om det räcker? Innovationer som leder till helt nya produkter och tjänster och därmed nya yrken behöver vi mer av.

Det är bra att byggandet verkar komma igång under hösten, inte minst i Halmstad. Vi är en inflyttningskommun och en studentstad med ambitioner att växa. Därför måste byggandet öka. Men också för att andra sektoror brukar följa efter.

Men strax är det åter till valstugan och i eftermiddag blir det trevligt att få inviga ”Välkomstparken” utanför HFAB:s kontor. En fin satsning för hyresgästerna men också för hela Halmstad eftersom den ligger vid Laholmsvägen, som många passerar dagligen.

Opinionsmätningarna pekar åt lika olika håll som alltid. Det är dock intressant att notera att Alliansen förefaller knappa in på de rödgröna. De sista 14 dagarna blir därför viktiga på riktigt.

I det läget känns det bra att Alliansens partiledare redovisar gemensamma förslag i olika avseende, nu senast om jobben.

På den rödgröna sidan verkar det mest handla om att de tre partierna ställer olika krav på varandra för att eventuellt kunna samsas efter valet. Ibland är det två mot en, ibland alla mot alla.

Det känns inte som ett trovärdigt regeringsalternativ och det är kanske det som allt fler väljare nu inser.

Sverige har klarat sig bra genom olika lågkonjunkturer tack vare en regering som klarat av att hålla ihop och att ha en tydlig linje i sin politik. I praktiken är Alliansen det enda trovärdiga regeringsalternativet. Nu gäller det att i varje samtal vi för i valstugorna och när vi knackar dörr att uppmärksamma väljarna på detta.

Idag presenterade jag tillsammans med mina kollegor från (FP), (C) och (KD) här i Halmstad en gemensam avsiktsförklaring. Vi gör det för att vi är fyra partier med gemensamma grundläggande värderingar. Med dessa värderingar som utgångspunkt har vi tillsammans med (MP) haft ansvaret för den politiska utvecklingen i Halmstad.

Vi tycker det är viktigt att redovisa för väljarna hur vi ser på vårt samarbete efter valet. Inget parti kommer att få egen majoritet. Det är därför bra med en majoritet som har erfarenhet av att kunna samarbeta och leda utveckling av det politiska arbetet. Jag tycker också ett parti ska vara öppen med vilka man vill jobba ihop med för att nå resultat.

Vi har inget emot att utvidga kretsen till miljöpartiet.

Nu återstår drygt två veckor till valdagen. Många har redan röstat, men för dem som ännu inte röstat så påminner vi om att våra partier finns i en konstellation som fungerar och har lett till bra resultat för Halmstad.

2014-08-27 Avsiktsförklaring

En bransch som vuxit kraftigt under senare år är hemservice. Idag besökte jag ett av företagen i Halmstad, Flitiga Liza. Tillsammans med Ann-Charlott Mankell fick vi tillfälle att tala med Åsa Malmborg som leder företaget och Ulrica Jensen som är anställd.

Vi talade mycket om statusen som inte alltid varit den bästa för dem som jobbar med städ, fönsterputs och andra viktiga insatser som skapar trivsel.

Jag tycker själv det känns fel när en del politiker på vänsterkanten talar om hemservicejobben i nedlåtande termer. Kan vi inte en gång för alla slå fast att alla jobb är viktiga? För all dem som jobbar i branschen är det naturligtvis värdefullt att kunna gå till ett arbete.

Det var speciellt intressant att lyssna till Ulrica som berättade hur hon både trivs på sitt jobb och känner sig uppskattad av kunderna.

Inom branschen och bland kunderna finns nu en stor oro för vad som ska hända med RUT-avdraget efter valet. För min del är svaret klart. Det ska vara kvar! Det betyder att svartjobben trängs tillbaka, fler kan jobba på den reguljära arbetsmarknaden. Dessutom finns det ett behov av denna typ av tjänster.

20140818-111539-40539210.jpg

I årets val har vi i (M) i Halmstad valt att samtala med folk som vår viktigaste valaktivitet. Det gör vi på många ställen, men främst genom att knacka dörr. I denna veckan har jag gjort det i Trönninge och Stenhuggeriet.

Sammanlagt kanske det har blivit ett femtiotal samtal denna veckan för min del. I de allra flesta fall blir det korta men intressanta kontakter. Igår blev det dock en hel del lite längre dialoger. Det är ingen tvekan om att det människor tycker är det viktigast är kvalitén i skolan och omsorgerna.

Vi politiker tror nog ibland att det är de stora samhällsbyggnadsprojekten som får mest uppmärksamhet. Men där är det nog en viss skillnad i det som skildras medialt och det som pågår varje dag i folks vardag.

Skolan, sjukvården och omsorgen om våra äldre samt jobben står högst upp på dagordningen. Det känns därför bra att vi i (M) prioriterar dessa vardagsnära och viktiga frågor.

Välfärdens resurser kan inte räcka till allt. Men bra förskolor och bra grund- och gymnasieskolor är så viktiga för den enskildes möjligheter att klara sig senare i livet.

Jag upplevde igår när vi presenterade vårt handlingsprogram ett sug efter en massa helt nya saker. Det finns en hel del av detta i programmet, bland annat inom kultur- och fritidssektorn till exempel. Men utmaningen ligger i att säkerställa resurser till de grundläggande kommunala uppdragen inom välfärdstjänsterna.

Tack vare att vi har en bra ekonomi i Halmstad, så har vi också möjlighet att göra intressanta satsningar på kultur- och fritidsområdet. Höjningen av anslaget till konstnärlig utsmyckning och utbyggnaden av Hallands konstmuseum är exempel på detta. Likaså tror jag att folkhälsan skulle tjäna mycket på fler utegym och andra förutsättningar för fysisk aktivitet i våra fina omgivningar.

Jag bifogar på nytt länken till vårt program med idéer för Halmstad

Idag presenterade vi moderata idéer för Halmstad inför valet 2014. Temat är klok – modern – älskad. Vi försöker med vårt program att förmedla både känsla och värderingar i kombination med skarpa förslag.

Vi ska fortsatt arbeta så att det alltid finns ekonomiska möjligheter att klara välfärden. Det kan tyckas självklart, men vi hör hur oppositionen vill använda det egna kapitalet till drift.

De viktigaste samhällsbyggnadsprojekten under nästa period är att påbörja arbetet med en ny stadsdel vid Tullkammarkajen och resecentrum. Men vi vill gärna lyfta fram teaterhotell och en utbyggnad av Hallands konstmuseum.

Jobbfrågan är central för att människor ska kunna hitta egen försörjning och delta i samhället. Vi kommer även i fortsättningen att sats på att unga ska få tillgång till arbetsmarknaden genom praktik och andra insatser.

Jag hoppas att våra idéer ska få spridning och att de skapar en intressant diskussion.

Ta gärna del av våra idéer genom att läsa idéprogrammet