Jag är kommunstyrelsens ordförande i Halmstad sedan 2006 och representerar moderaterna. Åren 1991-2002 var jag riksdagsledamot för Halland, där jag främst arbetade i skatteutskottet med frågor om skatt, tull m.m. De sista tre åren var jag vice ordförande i utskottet. Parallellt var jag engagerad som ersättare i försvarsutskottet, eftersom försvars- och säkerhetspolitiska frågor alltid är intressanta.

Min blogg används i första hand för att kommentera politiken i Halmstad och Halland. Men det kommer också att lämnas utrymme för personliga kommentarer kring idrott och motion och annat som intresserar för stunden.

Annonser