I Halmstad hölls i söndags en ljusfest med fokus på oroligheterna i världen och det stora flykttingmottagandet. Det var en fin tillställning och det var kul att se att så många dök upp.

Jag hade förmånen att inleda ljusfesten med ett tal. Där jag började med att hälsade de flyktingar som kommit till ljusfesten välkomna till Halmstad, och tacka alla de volontärer och anställda som arbetar hårt med att få flyktingmottagandet att fungera.

Jag tog också tillfället i akt att prata om vår demokrati.

Tider med förändringar i samhället så som det stora flyktingmottagandet den senaste tiden, kan skapa oro hos folk. Därför är det är extra viktigt att vi alla värnar om demokrati i tider som dessa. För sanningen är att en demokrati som bara håller i lugna stunder inte är värd så mycket.

Två viktiga komponenter för ett demokratiskt samhälle är att kunna sätta sig in i andra personers situationer och att kunna föreställa handlingars och påståendes praktiska konsekvenser. Det är också dessa handlingar som motverkar extremism som är ett av de största hoten mot vårt samhälle och demokrati  idag.

Efter mig pratade Nour Attaya som kommit till Sverige som flykting. En ung kvinna som med frimodighet ställde sig framför publiken och talade om möjligheter inför framtiden

Det var ett bra tal och jag blev imponerad över att hon redan hade lärt sig väldigt bra svenska.

Det kändes fint att det var så många människor på biblioteket denna dag. Många kom från olika bakgrunder. Alla verkade söka lugnet och dina sköna luciastämningen i rummet där ljuset blev en metafor för lugn, ljus och hopp om framtiden.

Annonser

I slutet på denna veckan har försvaret varit lite extra i fokus för min del. Under onsdagen besökte kommunchefen och jag Halmstads Garnison och blev uppdaterade på läget. Försvarsmakten i Halmstad är en av de största arbetsgivarna i Halmstad med drygt 1200 personer som går till sitt jobb där.

Nya vapensystem kommer att tillföras luftvärnet under de närmaste åren vilket kommer att öka kapaciteten, samtidigt som utvecklingen här i Halmstad kan fortsätta.

På torsdagen gästade försvarsminister Peter Hultqvist Allmänna Försvarsföreningens möte på Stadsbiblioteket. Klarasalen var fullsatt. Det känns som om intresset för försvarspolitiken har ökat i takt med det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Jag brukar inte berömma de nuvarande stadsråden så ofta, men jag tycker Peter Hultqvists anförande andades både realism och pragmatism när det gäller förhållningssättet till försvarspolitiken. Bra att vi har en överenskommelse mellan flera partier. Det skapar en bra grund för att låta Försvarsmakten växa de närmaste åren och nå den kapacitet som krävs för att öka försvarsförmågan.

Idag bildades dessutom Försvarsmaktsråd Halland, som leds av Länsstyrelsen. Jag välkomnar detta initiativ. Det ger förutsättningar för alla kommuner och flera organisationer i Halland att utveckla samverkan med försvaret, inte minst när det gäller personalförsörjningen. För egen del vill jag också lyfta fram möjligheten att använda Försvarsmaktsrådet för att lägga en grund för totalförsvarets utveckling. Statsrådet signalerade i sitt tal igår att vi även behöver ta steg i den riktningen.

Idag träffade jag tre personer som går på tre olika gymnasieskolor och driver ett UF företag, Ditt Parlament. De är politiskt oberoende och jag fick ta del av deras planer på att ordna ett evenemang i Halmstad nästa år med inriktning på unga och politik.

Jag kan inte annat än imponeras av deras planer och hur de tänker ta sig an uppgiften med stort fokus på att se möjligheter och inte hinder.

Vem vet kanske kan detta bli ett Almedalen fast för en yngre publik? Det ska verkligen bli spännande att följa.

Det är därför med glädje jag strax kan gå till helg med att känna att det finns människor därute som vill jobba med demokrati och få ännu fler att bli delaktiga i den demokratiska processen.

Fika på Fribergs konditori med Emilie Runemark, Sandra Oghlikhani och Hana Bajrami från Ditt Parlament

IMG_0614

Mitt i allt det otäcka som nu sker i världen, så finns det också en vardag som kan ge oss glädje och skapa mening i tillvaron.

Idag besökte jag Lindens DV. En arbetsplats där människor med funktionsnedsättningar bedriver en meningsfull verksamhet.

Här rensar man ut värmeljusbehållare för att kunna ta tillvara aluminium. En del av detta aluminium går till Thailand där materialet används för tillverkning av proteser.

Detta är verkligen ett win-win-win. De som gör jobbet på Linden upplever sitt arbete som meningsfullt. De thailändare som får en protes vinner på det och det blir en stor miljövinst när en högvärdig metall kan återanvändas.

Jag måste medge att mötet med de engagerade medarbetarna på Linden gav mig energi. Det var intressant att utbyta idéer och tankar om verksamheten och hur man kan utveckla den i framtiden. Men det skapade också en skön känsla att få träffa några av dem som jobbar med värmeljusen och lyssna när de berättar om hur de upplever betydelsen av sitt jobb.

Sedan blev ju inte dagen sämre av att få träffa Lotta Karlsson (tillsammans med min KS kollega Jonas Bergman). Första gången vi sågs var när hon bjöd in mig till sin klass på Östergårdsskolan, där jag fick samtala med hennes elever om demokrati. Idag har Lotta sin arbetsplats på Kärnhuset inom BUF och arbetar med verksamhetsutveckling.

Det blev ett glatt samtal om både formativ och summativ bedömning, IKT och annat spännande som pågår i våra skolor. Människor som kan kombinera ett brinnande intresse för sitt jobb och samtidigt ha en sorts distans till sin egen roll tror jag både har roligare på jobbet och når längre.

Det behövdes verkligen en dos av goda samtal idag för att ge möjlighet till positiva tankar. Det tar inte bort allvaret i det som sker i världen. Men vi måste tillsammans jobba för att låta normaliteten och den successiva samhällsutvecklingen vinna över den extrema som predikas av få, men som har en stor och ibland förödande inverkan på många.

En bild från dagens besök på Lindens DV

2015-11-19 Linden DV

Den gågna veckans partistämma med moderaterna tog viktiga steg för att nyorientera den moderata politiken. Fredrik Reinfeldt sade redan i början av sin ordförandetid att ett parti ständigt måste förnya sig och leva med sin tid.

Ja så är det. Vi förlorade valet 2014 och har sedan dess tagit fram förslag till utveckling av flera politikområden. Stämman tog ställning till dessa.

En av de mer omdiskuterade var att uppmana partistyrelsen att ta fram förslag till reformering av lagen om anställningsskydd. Jag tillhörde dem som röstade för detta eftersom jag tycker det är viktigt att lagstiftningen ska möjliggöra trygga och bra anställningar samtidigt som de som står utanför arbetsmarknaden ska kunna hitta en enklare väg mot ett jobb.

Vår migrationspolitik är nu anpassad tillden situation som råder i världen och landet. Den ser helt annorlunda ut nu än för ett år sedan. Det är rimligt att tillfälligt uppehållstillstånd är huvudregeln precis som i de flesta andra europeiska länder.

Senast jag var ombud på en partistämma var 2007. Det märks att partiet utvecklas. Många nya personer företräder idag partiet, men en frimodig framtoning som känns mycket bra. Det var roligt att föra dialogen på utskottsarbetet men också att delta och lyssna till debatten. Jag upplever att moderaterna efter stämman lämnat valförlusten bakom sig, vi har uppdaterat vår politik och fått en självkänsla åter, vilket känns mycket bra.

Redan nu är jag på väg till nästa stämma. Det är vårt europiska parti, EPP,  som samlas till kongress. Inom ramen för mitt uppdrag i EU:s regionkommitté har jag möjlighet att delta. Det är en helt ny erfarenhet för mig. Det ska bli intressant att få vara en del av detta under ett par dagar.

Idag var jag inbjuden till Arena för Tillväxt som arrangerade ett frukostseminarium i Stockholm med temat ”Sveriges nya geografi – kommunernas förutsättningar för framtiden”. Det känns bra att få delta i denna typen av arrangemang på nationell nivå för att spegla Halmstads kommun i ett vidare perspektiv.

I panelen deltog mina KSO kollegor i Vaggeryd, Arjeplog och Sundbyberg. Det utvalda kommunerna representerar verkligen olika förutsättningar.

Eftersom civilminister Ardalan Shekarabi också var på plats så fick vi också höra hans planer på kommun- och regionreformer. Hans ambition är att regionreformen ska bli klar under denna mandatperiod och att kommunreformen ska vara påbörjad.

Jag passade på att lämna några medskick till ministern inför utredningen. Jag tycker inte han ska börja med att föreslå en geografisk indelningsutredning. Det vore bättre att utredningen först tog sikte på att föra ett resonemang om vilka förväntningar vi ska ha på kommunerna i framtiden och vilka uppgifter som ska läggas på kommunerna.

Vidare bedömer jag att det kan finnas en öppning för att diskutera om kommuner kan ha delvis lite olika uppgifter. Det lite större städerna, t.ex. Halmstad kan agera dragare för kommunerna i sin omgivning genom flera samarbeten, som kan säkerställa bland annat kompetensförsörjningen.

Jag tycker de större städerna är på väg att hamna i skuggan av den urbanisering som sker i våra tre största städer. Av det skälet är jag inte så förtjust i regionreformen som nu är på gång, eftersom den riskerar att minska möjligheterna för de större men inte största städerna att spela en viktig roll för regional tillväxt i hela landet. I rapporten påpekas för övrigt att Halmstad 2014 hade en befolkningsutveckling på 1,5 %, vilket var i nivå med både Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det finns nämligen skäl att ta civilministerns reflektion om att hålla ihop landet och därmed skapa legitimitet för staten som en viktig utmaning. Jag tror att de större städerna kan bidra till detta om rätt förutsättningar gives.

Det kommer att bli möjligt att titta på seminariet i efterhand via http://www.arenafortillvaxt.se

Denna veckan är jag mycket på resande fot. På torsdag åker jag till Karlstad för att delta i moderaternas partistämma under resten av veckan. Nu har ju temperaturen i svensk politik höjts, så jag ser fram emot stämman.

Det ligger flera intressanta förslag på bordet hur den moderata politiken ska utvecklas. Till detta får jag återkomma i ett senare inlägg.

Statministern hade kallat samman till ett stort möte i Stockholm idag med ledande företrädare från olika delar av samhällslivet. Vi fick veta att regeringen har aktiverat krisberedskapsfunktionen med anledning av de många flyktingar som nu söker sig till Sverige. Säkert motiverat. Vi ser att du nu börjar bli akut brist på möjligheter att ordna tak över huvudet för dem som kommer hit.

Jag tror att det kan vara en poäng att samla olika aktörer för att markera allvaret,  men det är också en balansgång på slak lina mellan att uttala fina ord och ambitioner och också ha förmåga att ta initiativ till konkreta aktiviteter. Det senare noterade jag inte särskilt många.

Jag tror att LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson stod för ett av dagens viktigaste konstaterande. Han vill att vi ska se även de invånare som är oroliga för det som sker nu. Vi ska ta en diskussion med dem på allvar. Det gäller att skapa en känsla av trygghet i hela samhället menade han.

Jag tycker också det är viktigt. Det kommer att ske en påverkan på samhället och vi måste förstå vad det kan komma att betyda på sikt och tala om det. Nu är vi inne i ett akut skede, men vi måste samtidigt försöka se den längre siktens förändring.

Inom tio år kommer det offentliga Sverige att behöva 500 000 nya medarbetare. Den stora utmaning vi ser nu bör kunna vändas till en möjlighet, men vi måste i så fall göra det lättare att både anställa och att bygga.

Mitt bestående intryck av dagens konferens är det inte presenterades några påtagliga initiativ från regeringens sida, men jag delar uppfattningen att läget kräver en diskussion om lösningar som tas fram i samförstånd och är långsiktiga.

I helgen genomfördes Halmstad City Festival.Jag var själv i stan under fredagen och fredagskvällen och delar av lördagen. Det var roligt att se att så många Halmstadsbor och besökare hade sökt sig till centrum. Jag tycker det visar att det finns behov av ett arrangemang av detta slag.

Under fredagen var det närmast en kontinental känsla, varmt väder, uteserveringar av alla de slag, musik, tivoli, försäljning m.m. Det var ett tillfälle till möten i centrum.

Det är kul med detta typ av initiativ. För ett par veckor sedan genomfördes Morfars Folkfest. Båda arrangemangen förefaller uppskattade av de flesta. Det finns all anledning att tacka alla de som på olika sätt bidragit till dessa dagar i Halmstad.

Det behövs arrangemang som bryter av från den normala stadsbilden och ökar nyfikenheten på centrum. Det ökar intresset för City och bidrar till Halmstad – en upplevelsestad med puls.

Jag fick nedanstående artikel publicerad i Hallandsposten den 23 juli. Jag lägger nu även ut den på bloggen.

Förändringar av Sveriges regionala indelning har diskuterats flera gånger. Nu verkar regeringen ha bestämt sig för att genomföra en förändring i snabb takt. Regeringen vill se ”ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting”. Redan den 1 januari 2019 vill man se de första nya länsindelningarna.

Utgångspunkten i regeringens utredning är att indelningen ska ”utgå från kommungränser och gränserna för de s.k. arbetsmarknadsregionerna eller funktionella regioner”. Enligt min tolkning är avsikten inte är ett antal län ska slås ihop, utan om att man ska börja från början och skapa helt nya administrativa regioner. Det är ett helt nytt förhållningssätt som tidigare utredningar inte prövat.

För vår del kan en ny indelning innebära slutet för Halland som en enhet. De norra kommunerna kan bli en del av en storregion som utgår ifrån arbetsmarknaden i och omkring Göteborg, samtidigt som kommunerna i de södra delarna av Halland slås ihop med delar av kommunerna i nuvarande Region Skåne och/eller kanske ett antal småländska kommuner.

För Hallands och Halmstads del är jag bekymrad. Halland har goda möjligheter att fortsätta fungera som en region. Arbetspendlingen är omfattande. Vi har goda förbindelser med såväl arbetsmarknaderna norrut som öster- och söderut. Här finns högskola, försvarsmakt, ett flertal statliga myndigheter, ett vitalt näringsliv och tillväxten är god. Samarbetet inom vår region såväl som med andra strategiskt viktiga aktörer utvecklas hela tiden.

Med en ny indelning skulle Halmstad riskera förlora sin position som residensstad. Halmstads funktion som ett administrativt centrum för hallänningarna är viktig för bredden på den halländska arbetsmarknaden. Här finns arbetsplatser som lockar till sig välutbildad arbetskraft.

Det initiativ som den socialdemokratiskt ledda regeringen nu har sjösatt är, som jag ser det, ett hot mot Halland och Halmstads förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas i den utsträckning som sker idag.

Den ovisshet kring Hallands framtid som utredningen leder till, innebär att vi nu måste fördjupa arbetet med att analysera vad en förändrad länsindelning skulle innebära för Halland och Halmstad.

Halland är landets sjunde största län befolkningsmässigt. Vi har god tillväxt och befolkningen växer snabbt. Är det rimligt att tro att förutsättningarna blir ännu bättre om länet splittras och blir en del av nya storlän? Jag tillåter mig att vara skeptisk.

Vad ska hända med Bastionen? Det är en omdiskuterad fråga som engagerar många Halmstadsbor.

Personligen tror jag inte det kommer att finnas ekonomiskt utrymme de närmaste fem-tio åren att göra något radikalt på området. Vi har stora investeringar framför oss. Det räcker att nämna resecentrum, nya av- och påfarter till E6 för minskad belastning på Laholmsvägen och bättre anslutning främst för godstrafik, ny gymnasieskola, stort behov av nya förskolor och sannolikt även lokaler för grundskola.

Just nu pågår dessutom planering för ett redan fattat beslut om tillbyggnad av Hallands Konstmuseum. Det kommer att betyda mycket Halmstads profil som konststad.

Det finns också medel avsatta för centrumutveckling inte minst kring Lilla Torg.

Jag är enig med dem som tycker att Bastionen inte är en attraktiv plats för närvarande. Femklövern + har beslutat att under innevarande år lägga 500 000 kr på allmän uppsnyggning av området. Det räcker inte till allt, men förhoppningsvis blir det en viss förbättring så vissa tillfälliga aktiviteter kan anordnas.

Idén om att etablera en restaurang i valvet bredvid Norre Port upplever jag som en möjlighet att i närtid utveckla en positiv verksamhet centralt i Halmstad.

I denna fråga är Femklövern + inställning delad. När det nu visar sig att denna för mig avgränsade fråga skapar många frågetecken kring förmågan att hålla ihop inom Femklövern+, så blir frågan bredare än bara inställningen till en restaurang.

Halmstad befinner sig just nu i ett besvärligt läge när det gäller att få de ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren att fungera på ett bra sätt.

Det är viktigt för mig som leder Femklövern+ att vi agerar på ett sådant sätt att vi kan få bästa möjliga förutsättningar att fungera framöver.

Den moderata gruppen har tidigare ställt sig bakom tanken att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till hyreskontrakt. Vid en förnyad prövning i samband med måndagskvällens gruppmöte beslutade gruppen att ett sådant uppdrag inte ska lämnas. Skälet är att vi anser det överordnat att kunna nå samsyn i större och viktigare frågor framöver.

Det viktiga nu blir att formulera det utredningsdirektiv om Bastionens långsiktiga utveckling som vi redan initierat. För egen del vill jag upprepa att jag inte tror att vi i närtid kommer att ha möjlighet till investeringar i området.